Leven langs de rivier

Veel is er veranderd langs de rivier: Gebouwen verdwenen, mensen verdwenen. We hadden immers een mooi ziekenhuis, een garnizoen, hogescholen. Kruideniers zijn vervangen door grootgrutters, die op de kleintjes letten. Bakkers bezorgen niet meer aan de deur. De melkboer met zijn kar voorzien van een hendel, waarmee de hoeveelheid melk werd afgepast is verdwenen. De PTT is ons ontvallen. Kolenboeren kennen we niet meer. En wat te denken van: leeswinkeltjes, meteropnemers, de man van de afhaaldienst (die het geld voor het ziekenfonds inde), de parkwacht (die er op toezag dat je niet op het gras in het plantsoen liep), de koeien in de stad, de woonboten in de Burgel en de ‘Moppe van Dalfsen, die roeibootjes verhuurde, scholen, die werden afgebroken. Het zwembad kreeg andere locaties: van het gemeentebad bij de Bovenhaven, naar het openluchtbad op Seveningen en dan nu in het Groene hart, waar al weer  een nieuw bad is verrezen. Het gemeentehuis kwam in de plaats van het stadhuis (raadhuis) aan de Oudestraat. De bibliotheek verhuisde van het Gotische huis aan de Oudestraat naar de Kennedy laan. Nu weer terug aan de Oudestraat en ondergebracht in de Van Heutsz kazerne. Busverbindingen naar Dronten en Zwolle werden (praktisch) opgeheven. Militaire tehuizen op de Nieuwe Markt en aan de IJsselkade werden verleden tijd.
Fabrieken als Schokbeton, Kanis en Gunnink en Berk verdwenen.
De amateur voetbal verenigingen gingen alle op zaterdagmiddag spelen. Al op zeer jeugdige leeftijd worden voetballertjes gescout.
Clubliefde voor eigen vereniging bestaat voor veel voetballers niet meer.

Voor veel wat er verdween kregen we ook wat terug.
Restaurants als De Majesteit, Kota Radja, Happy Garden, De Tijd, Efes, het Indiaas restaurant Swagat, Casa Egito, de Bonte Os, Jeruzalem zagen het licht.
De tijd van het pannetje nasi ophalen is voorbij.
We kregen een tweede brug over de IJssel, een waterkering, de nieuwe polders, enorme appartementengebouwen als Ignis, Terra en een stadsfront vernielend gebouw bij de Berkpanden. Een treinverbinding met Dronten, buurtbussen, fietspaden langs de IJssel en het Randmeer.

Ook hoe we ergens tegen aankijken veranderde. Huisartsen, dominees en notarissen zijn gewone mensen geworden. De manier waarop we met ons beroep/roeping omgaan is drastisch veranderd. Denk alleen maar aan de huisartsen, die vroeger op visite kwamen en aan de huisartsenpost en het advies: ‘Neemt u maar een aspirine’.
Bij de politie wordt gestaakt. Het politiebureau werd verplaatst en kwam uiteindelijk bij het NS-station. Je kunt niet meer contant betalen bij het gemeentehuis.
Beroepen verdwenen, veranderden. Veel mensen moeten op zoek naar een andere baan.

Gesprekken met:

Onder het kopje de typograaf staan ook: de badhuisbeheerder, de sigarenmaker, de bakker, de tabaksmakelaar,
de melangeur, de emailleur, de groenteboer.