Ook in Kampen vliegen geen uilen met bonte kraaien

Veel korte verhalen en anekdotes zijn de basis van dit boek.
Fictie en non-fictie mengen zich moeiteloos door elkaar.
Ook de geschiedenis van onze mooie stad langs de rivier blijft me bezig houden.

‘Kampen vanaf een bankje’
(De Stentor oktober 2012)

Janita Tabak

De verhalen in het nieuwe boekje van Gerrit de Munnik worden verteld door een overspannen leraar en een gescheiden vrouw, die elkaar ontmoeten op dit bankje voor het oorlogsmonument in Kampen. Iedere gelijkenis met bekende personen berust op louter toeval, waarschuwt Gerrit de Munnik lezers van zijn nieuwe boekje. Toch heeft hij voor de bijna zestig korte verhalen in ‘Ook in Kampen vliegen geen uilen met bonte kraaien’ veel anekdotes uit eigen herinneringen opgehaald.
“Hier en daar wat aangepast en de karakters of verhalen van mensen met elkaar verweven tot nieuwe personen. Als je iemand herkent, zou dat kunnen, maar misschien heb je het ook mis.”

 

De herinneringen

 

aan vroeger tijden worden anno 2012 verteld door twee op het oog totaal verschillende personen: een overspannen leraar en gescheiden rooms-katholieke vrouw, die in Kampen is komen wonen en van wie de huidige man nu dementeert. Voor laatstgenoemde is het in het protestantse Kampen van de jaren zestig vanwege haar burgerlijke staat en godsdienst geen pretje. Beide vertellers ontmoeten elkaar op een bankje bij het oorlogsmonument. Hoewel de ontmoeting eerst wat moeizaam verloopt, bloeit langzaam een vriendschap op waarbij ze hun herinneringen al wandelend door de stad ophalen. Gerrit boek 2Kerken, kloosters, scholen, voetbal, de Elfstedentocht en meer weet De Munnik al verhalend aan elkaar te verbinden. “Tegen het decor van het historische Kampen. De oude kerken en kloosters boeien mij enorm, maar diezelfde kerken hebben met hun verschillen veel verwijdering tussen onze burgers veroorzaakt. Jammer, dat mensen zo onverdraagzaam kunnen zijn. Met mijn boekje wil ik een andere boodschap overbrengen. De Dalai Lama zegt het als volgt: ‘Liefde, verdraagzaamheid en mededogen zijn geen luxe artikelen, maar eerste levensbehoeften’. Het zou mooi zijn als dat in Kampen werkelijkheid wordt.”Gerrit boek 2 1

Om zijn verhalen over de geschiedenis van Kampen historisch betrouwbaar te maken, deed De Munnik gedegen onderzoek in het Gemeentearchief, volgde hij rondleidingen en sprak hij met veel plaatselijke deskundigen. “Het schrijven van het boekje was leuk, maar van het historisch onderzoek heb ik minstens zoveel genoten. Ik heb zoveel onderzoeksmateriaal, dat het boek makkelijk veel dikker had kunnen worden.” Gerrit boek 2 2

Naast de korte verhalen bevat het boekje bijlagen over historische gebouwen, kerken en kloosters. De presentatie is komende vrijdag dan ook – heel toepasselijk – in het Ikonenmuseum, waar wethouder Janita Tabak het eerste exemplaar overhandigt. Daarna is het voor 16,50 euro te koop bij Plantageboekhandel Bos en te bestellen via deze site.