Westerling

 

Kapitein Westerling had het commando over een speciale eenheid van het KNIL en Oorlogsvrijwilligers uit Nederland. Hij moest de opstand tegen het Nederlandse bestuur op Celebes de kop indrukken. Westerling kon zonder verantwoording verschuldigd te zijn aan de legerleiding zijn gang gaan. Hij trad keihard op: standrechtelijke executies en contra terreur waren aan de orde van de dag.

 

Indonesische autoriteiten meldden dat er 40.000 slachtoffers vielen. Nederlandse historici komen tot een schatting van 4.000!

Westerling

1949
feb 22

Westerling bekent systematische executies

Kapitein Raymond Westerling neemt in 1969 tijdens een interview  persoonlijk de verantwoordelijkheid voor zijn rekening:  ‘Ik neem al de daden, die destijds de troepen die onder mijn bevelen hebben gestaan in Zuid Celebes voor mijn rekening. Ik ben verantwoordelijk voor hun daden en niet de..Lees verder

feb 22

Westerling bekent systematische executies

Op deze tijdlijn leest u krantenverslagen over Westerling.

1950
jan 23

23 januari 1950

23 januari 1950 ‘De commandant van het leger van de ‘Ratoe Adil’ (Javaans voor rechtvaardige vorst), de voormalige reservekapitein van het KNIL, Westerling , is hedenochtend vroeg Bandoeng binnengetrokken. * Opm. G.d.M.: Westerling bouwde vanaf januari 1950 een militaire eenheid, onder de naam Angkatan Perang..Lees verder

jan 24

24 januari 1950

Generaal-majoor Engles, commandant van de 7 December divisie, heeft hedenochtend een verklaring afgelegd, waarin hij zegt, dat hij en zijn staf bemiddelend zijn opgetreden, waardoor de actie van de ARPA werd stopgezet. Van Nederlands militaire zijde te Bandoeng werd aan ‘Aneta’ medegedeeld, dat de eenheden..Lees verder

jan 28

28 januari 1950

Ritman: De dezer dagen in arrest gestelde heer Ritman is overgebracht naar de inheemse gevangenis ‘Glodok’. Hij is nog niet verhoord. Alle correspondenten te Djakarta kennen Ritman als een man, die steeds optrad als woordvoerder door de pre-federale regering en altijd een zeer ruim begrip..Lees verder

jan 28

eveneens 28 januari 1950

Er wordt meer bekend over de actie van Westerling. Omtrent de incidenten te Djakarta verneemt onze correspondent aldaar, dat de aanval geschiedde op een politiepost in een huis, waarin gezinnen van politiepersoneel woonden, aan de Drossaersweg, gelegen in een dichtbevolkte volksbuurt Pasar Baroe. Reeds geruime tijd..Lees verder

feb 06

6 februari 1950

Via ‘Agence France Presse’ vernemen wij dat een begin is gemaakt met het in dienst nemen van officieren in het vrijwilligerscorps van een zekere Boeng Tomo tot het bestrijden van de strijdkrachten van Westerling. Deze officieren mogen gedurende de bezetting niet hebben samengewerkt met de..Lees verder

feb 07

7 februari 1950

Zoals te verwachten was, lopen de zaken in de jonge Verenigde Staten van Indonesië nog vrij stroef. Alles is nog wat onwennig. Men weet niet goed waar te beginnen, houdt zich in sommige gevallen bezig met futiliteiten, terwijl dringende problemen blijven liggen. Een zeer ernstig..Lees verder

feb 16

16 februari 1950

Het vragenuurtje: Westerling in de ordeloze 2e Kamer vergadering. Premier Drees geeft een overzicht van het aantal deserteurs en hun wapens. De Tweede Kamer vergadering van gisteren was een bijzonder ordeloze bijeenkomst. Niet wan-ordelijk, want het ging er heel rustig aan toe. Maar de indeling van de vergadering deed..Lees verder

feb 20

20 februari 1950

Volgens welingelichte kringen te Djakarta gelooft men, dat Westerling, die de jongste opstand tegen de Indonesische republiek leidde, uit Indonesië naar Singapore is vertrokken. Westerling heeft niet verzocht om een visum voor Singapore, maar men weet, dat hij contact heeft gehad met smokkelaars, die tussen..Lees verder

feb 23

23 februari 1950

De ‘idealist’ Westerling handig reclameman………voor zichzelf.   Kampenaar, die met hem te maken kreeg, doet een boekje over hem open.   De Kampenaar kreeg op twee verschillende plaatsen met hem te maken. Wat deze gerepatrieerde Indischgast over dit contact kan vertellen, is wel van zeer..Lees verder

feb 25

25 februari 1950

Het vervolg: Ex-kapitein Westerling, de leider van het opstandelingenleger in West-Java (APRA) is Zondagochtend vroeg te Singapore gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd het land zonder geldige papieren te zijn binnengekomen. Westerling werd verrast in het huis van een Chinees in het centrum van Singapore. Hij..Lees verder

mrt 01

1 maart 1950

      Westerling heeft een jonge Indonesiër op het hoofdbureau van politie te Singapore mishandeld. Het betrof zijn celgenoot. Naar men zegt ligt deze jonge Indonesiër in een hospitaal met een gebroken kaak.                  

mrt 20

20 maart 1950

Er worden steeds meer mensen gearresteerd in verband met de vlucht van Westerling.

aug 04

4 augustus 1950

Westerling wil naar Nederland. Westerling die, terwijl voor het Opperste Gerechtshof te Singapore het ingewikkelde juridische debat vijf uur lang voortgang had, in de beklaagdenbank had zitten soezen, leefde op en grinnikte toen de uitspraak- geen uitlevering aan de RIS- was gevallen. Terwijl het hof..Lees verder

aug 20

20 augustus 1950

Hollywood:     Zijn plannen zijn onbekend, doch naar wordt vernomen heeft hij aanzienlijke aanbiedingen gekregen voor zijn levenshistorie met filmrechten van Hollywoodse producers. Enkele Londense bladen hebben eveneens aanbiedingen gedaan. Met het vertrek van Westerling is een einde gekomen aan een lange reeks verwikkelingen,..Lees verder

aug 25

25 augustus 1950

25 augustus 1950   Na afloop van een gisteravond gehouden vergadering van vertegenwoordigers van de Belgische ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie over de kwestie Westerling, vernam de correspondent van het ANP van betrouwbare zijde het volgende: Westerling heeft verklaard, dat hij gaarne naar het..Lees verder

sep 21

21 september 1950

[foto Nationaal Archief] Raddraaiers   De heer Thiessen, die midden in zijn betoog was, heeft bij B. en W. van Amsterdam en in een telegram aan dr Drees tegen dit optreden van de politie geprotesteerd, daar volgens hem de politie de raddraaiers had moeten verwijderen,..Lees verder

sep 28

28 september 1950

De heer J. Thiessen jr. sprak over ‘Westerling en zijn nieuwe programma’. Voor de pauze deed spr., die als ‘verrassende getuige’ naar Singapore ging, onthullingen omtrent de ontsnapping naar Singapore en het proces aldaar, waarna hij vertelde over de sensationele reis naar Brussel, waarvoor hij..Lees verder

okt 03

3 oktober 1950

Westerling zei, aldus ‘De Volkskrant’, dat Thiessen ‘maar wat opschept, wanneer hij zegt het leeuwendeel gehad te hebben in mijn vrijspraak voor de rechtbank van Singapore’. De propaganda-vergaderingen, die de heer Thiessen in Amsterdam en Den Haag belegde vond Westerling, ‘allemaal dingen, die het mij..Lees verder