Tijdlijn Nederlands-Indië

027Indië was voorpagina nieuws in de kranten van de jaren ’45 t/m ’50. In de archieven van het Frans Walkate museum is daar veel over te vinden.
De berichten in het Kamper Nieuwsblad en de Kamper Courant van die tijd geven een beeld van hoe de Kampenaren geïnformeerd werden over de situatie in Indië.
De Indië periode wordt gesplitst in de jaren 1945/1946/1947/1948/1949/1950.
Verder komen nog thema’s als ‘kapitein Westerling’, ‘Bertha Hertogh’, ‘I Gusti Ngurah Ray I’, I Gusti Ngurah Rai II’, en ‘Ambon’ aan de orde.

Tijdlijn 1945 t/m 1951

1945
okt 15

15 oktober 1945

Op de Nieuwe Markt in Kampen staat een honderdtal Kamper en IJsselmuider Oorlogsvrijwilligers in het gelid. Ze hadden zich gemeld om de geallieerden bij te staan in Duitsland, maar uiteindelijk wordt er een beroep op hen gedaan om Orde en Vrede te brengen in Indië...Lees verder

okt 15

Vertrek

Vertrek

Met de ‘Nieuw Amsterdam’ naar Indië. [foto Henk Fien]

okt 26

Engeland

G.d.M.: In november gaan ze via Engeland (waar ze een aantal weken in Aldershot werden ondergebracht) naar Java. Maar eenmaal in de buurt van Indië moeten ze eerst drie maanden op Malakka wachten voor ze toestemming krijgen om verder te gaan.

1946
jan 01

1946

De Nederlandse soldaten bevinden zich aan het begin van dat jaar nog steeds op Malakka. Pas in maart van dat jaar vertrekken ze naar Indië. In dat jaar sneuvelen vier Kampenaren nl. Hendrikus van Bemmelen van der Plaat, Gerrit van de Kruisweg, Frans Gunnink en..Lees verder

jan 05

5 januari 1946

Uit de berichtgeving van het Kamper Nieuwsblad:   Er werd hevig geschoten in Meester Cornelis (een voorstad van Batavia). Hierbij zijn 2 kampongs in brand geraakt. Het dragen van vuurwapenen in Batavia is verboden voor onbevoegden. Overtreders zullen zwaar gestraft worden. Heethoofdige ‘Pemoeda’s hebben op..Lees verder

jan 12

Stafcompagnie 1-8-RI

Stafcompagnie 1-8-RI

[foto Henk Fien] Gemaakt in Padang met op de foto ‘de Haantjes’ met zes Kamper jongens. Op de foto staan behalve Henk (boven derde van links): sergeant Veldkamp, Karel Kosmeier, Henks vriend Jo Kalter (voor tweede van rechts), Drost en sergeant Reumer.

mrt 01

maart 1946

De heer van der Drift is voornemens met een aantal andere Kampenaren en IJsselmuidenaren een ‘comité ter behartiging van de belangen van onze soldaten buiten Nederland’ op te richten. De heer v.d. Drift opende met een woord van welkom en sprak zijn blijdschap uit over de..Lees verder

mrt 02

Bali Marga (monument)

Op 2 maart gaat de Gadjah Merah aan land. Die ‘Rode Olifant brigade’ bestaat uit 2000 KNIL- soldaten. In de eerste dagen na de landing zijn er al schermutselingen. Bali is hopeloos verdeeld: van de acht vorstendommen zijn er vier pro Nederland. G.d.M.: Onder leiding..Lees verder

mrt 16

16 maart

‘Onze jongens zijn van Malakka vertrokken (na lang wachten). De stemming die uitmuntend was, is door het goede nieuws nog aanmerkelijk gestegen’, aldus Piet Brugman. Hij beschrijft vanuit Indië de belevenissen van I-8 R.I. voor het Kamper Nieuwsblad.

mei 29

Hendrikus v. Bemmelen v.d. Plaat

Hendrikus v. Bemmelen v.d. Plaat

Hendrikus overlijdt in Soerabaja op 29 mei

jun 27

Gerrit v.d. Kruisweg

Gerrit v.d. Kruisweg

Gerrit overlijdt in Sidoporno op 27 juni 1946

sep 03

3 september 1946

Het Kamper Nieuwsblad vermeldt dat marinier J. v.d. Weerd gewond terugkeert uit Indië. Hij is daar als radiotelegrafist op patrouille als ze in eigen artillerievuur terecht komen. v.d. Weerd wordt ernstig gewond aan een been (een gedeelte van zijn voet is weggeslagen) en moet een..Lees verder

nov 20

20 november 1946

G.d.M.: De groep van I Gusti Ngurah Rai wordt bij het dorpje Marga ingesloten. Zijn mannen besluiten zich niet over te geven en vechten zich dood. De slag staat bekend als de Puputan Margaran. Zesennegentig mannen vechten zich dood waaronder I Gusti Ngurah Rai. Zijn..Lees verder

dec 01

december 1946

G.d.M.: I-8 R.I. heeft al en december haar eerste slachtoffers te betreuren: Hoe zwaar de klap aankomt blijkt uit de brief van de compagniescommandant: “Padang, 2 december 1946, Ik ben juist teruggekeerd. Een lange dag vanaf half 6 vanmorgen en ik ben moe. Maar dat..Lees verder

dec 01

december 1946

 vindt in Denpasar een conferentie plaats waarbij de deelstaat Oost-Indië wordt opgericht. Deze deelstaat omvatte alle eilanden ten oosten van Borneo (Celebes, de Molukken en bijbehorende eilanden) en te oosten van Java (Bali en de Kleine Soenda-eilanden) met Makassar op Celebes(Sulawesi) als hoofdstad. Luitenant-gouverneur-generaal Van..Lees verder

dec 02

Frans Gunnink

Frans Gunnink

Frans overlijdt in Padang op 2 december 1946

dec 23

Dries v.d. Weerd

Dries v.d. Weerd

Dries overlijdt in Padang op 23 december 1946

1947
jan 01

1947

  De eerste politionele actie vindt plaats. De Kampenaren Helmich Kragt, Teunis van Dijk, Wolter Noordman en Hendrikus Kolk komen om het leven. Piet Brugman schrijft aan het Kamper Nieuwsblad: ‘Onder de gevallenen van dit jaar waren ook Kampenaren, het kon niet uitblijven bij het..Lees verder

jan 09

Helmich Kragt

Helmich Kragt

Helmich overlijdt in Batavia op 9 januari 1947

jan 23

23 januari 1947

Ook is thans gebleken dat de in Augustus gepleegde moord op Dr. Toembalaka, die gearresteerd werd omdat hij met N.I.C.A.-geld betaalde, door de republikeinse politie is gepleegd. Dr. Toembalaka werd eerst met een houweel toegetakeld en daarna doodgeschoten. De moordenaar Rascep, die door de Engelschen..Lees verder

feb 01

1 februari 1947

Verslag van de ledenvergadering van ‘Karel Doorman’. Er zijn 1000 boeken naar Indië verzonden. Over de Kerstpakketten is de voorzitter slecht te spreken. Enkele berichten zijn binnengekomen dat de pakjes ontvangen zijn, maar de meeste jongens hebben niets gekregen. Het bestuur heeft zich in verbinding..Lees verder

feb 06

6 februari 1947

Gerrit van Nunspeet terug.   Na een langdurig verblijf in de tropen is onze jonge stadgenoot Gerrit van Nunspeet weer in Kampen teruggekeerd. We hebben hem even een bezoek gebracht en troffen aan de Broederweg ook eenige bestuursleden van ‘Karel Doorman’, die Gerrit met een..Lees verder

feb 21

Teunis v. Dijk

Teunis v. Dijk

Teunis overlijdt in Tjileungsir op 21 februari 1947

feb 22

22 februari 1947

Stadsnieuws: ‘Causerie over Indië’.   Piet Brugman spreekt voor de leden van ‘Karel Doorman’. Hij is met tien anderen een maand in Nederland om voorlichting te geven over de situatie in Indië. Overal in Nederland zullen ze vertellen over het wel en wee van hun..Lees verder

feb 23

23 februari 1947

Zaterdagmiddag had de jeugd van Zuid een mooie glijbaan gemaakt aan de Bovensingel bij de Tholenstraat. Het was inderdaad een pracht-glijbaan, die door een sneeuwdam in de sloot tot in het weiland doorliep. Deze baan werd voor een goed doel gebruikt, n.l. voor ‘Karel Doorman’...Lees verder

apr 01

1 april 1947

‘Australische havenarbeiders boycotten Nederlandsche schepen tenzij de Indonesische regeering hierom vraagt’.

jun 20

20 juni 1947

mag de Kampenaar Spijkerboer (soldaat 1e klas) naar huis, omdat zijn vrouw ziek is. Er zijn veel schendingen van de wapenstilstand. Het zijn er wel meer dan 1000. Overschrijdingen van de demarcatielijnen, schermutselingen, beschietingen, brandstichtingen in kampongs, intimidatie, mishandelingen, moord, ontvoering en doodslag, optreden van..Lees verder

aug 05

5 augustus 1947

Er verschijnt een artikel, waarin vermeld wordt dat de minister van Oorlog bezig is een regeling voor de dienstplichtigen te ontwerpen. Er is sprake van een onbillijke situatie. Tot dan toe krijgen alleen de Oorlogsvrijwilligers een uitkering. Het is een bonus die berekend wordt naar..Lees verder

aug 12

Wolter Noordman

Wolter Noordman

Wolter overlijdt in Tjikampek op 12 augustus 1947

aug 21

21 augustus 1947

    G.d.M.: De Chinezen waren een kwetsbare groep. Ze waren een gemakkelijke prooi voor de extremisten. Ze waren ook herkenbaar door hun uiterlijk en namen. Enkele duizenden Chinezen zijn in de jaren van de revolutie vermoord. Op Java werden op de noordkust bij Cheribon..Lees verder

aug 22

22 augustus 1947

Het Tweede Kamerlid Verkerk stelt vragen in de kamer. Op deze vragen die betrekking hebben op de feestelijkheden van Koninginnedag (dit vanwege de situatie in Indië) antwoordt de minister van Binnenlandse zaken: ‘dat de regering, de burgemeesters heeft aanbevolen, het uiterlijk feestbetoon bij de viering..Lees verder

sep 11

11 september 1947

Er komen erg positieve berichten naar buiten. Het blijkt dat de militairen in Indië het Kamper gebeuren nauwlettend volgen (al is het met enige vertraging). Regelmatig worden nieuwtjes uitgewisseld. De voetballers Roest en Klein zijn zeer geïnteresseerd in de uitslagen van hun voetbalclub Goahead. Toch..Lees verder

sep 13

13 september 1947

  G.d.M.: Het Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië was een particuliere organisatie in Nederland, die zich inzette voor de welzijnszorg onder de militairen in Indië. De slagzin van de organisatie was: ‘Ons hart is bij U’. De plaatselijke comités zoals de Kamper ‘Karel Doorman, die zich..Lees verder

sep 23

Hendrikus Kolk

Hendrikus Kolk

Hendrikus overlijdt in Batoe op 23 september 1947

okt 02

2 oktober 1947

Bij de stemming in de Tweede Kamer werd de motie van den heer De Groot (Comm.) inzake Indonesië verworpen met 74 tegen 9 stemmen. Alleen de Communisten stemden tegen. Maandag sneuvelden 6 Nederlandse militairen en werden 12 gewond. Dinsdag sneuvelde 1 Nederlands militair en werden..Lees verder

okt 07

7 oktober 1947

Krijgsgevangen Nederlanders:   ‘Een Amerikaans vliegtuig moest een noodlanding maken op republikeins gebied. Drie mede-inzittende Nederlandse militairen werden gevangen genomen. Men wilde ze niet vrijlaten. Hoge Amerikaanse officieren zijn thans naar Djocja gevlogen om de republikeinse machthebbers tot andere gedachten te brengen. Afgelopen Zaterdag sneuvelde..Lees verder

okt 09

9 oktober 1947

De drie krijgsgevangenen komen vrij. Zij reisden als gids mee met het Amerikaans vliegtuig. Er wordt ook vermeld dat er de laatste dagen geringere verliezen zijn. Op maandag zijn er aan Nederlandse zijde 2 gewonden en dinsdag 3 gewonden. Dit geringe aantal wordt toegeschreven aan..Lees verder

nov 06

6 november 1947

Het volgende artikeltje wordt ingestuurd door een militair.   ‘De sergeant-majoor komt aanrennen: ‘Hospitaal soldaten naar voren! Snel er is geen tijd te verliezen!’ Het ratelen en het knetteren wordt minder, tot het geheel verstomt. In de verte ronkt een jeep en komt langzaam nader...Lees verder

nov 23

23 november 1947

Er is een contactvergadering van ‘Karel Doorman’. Er wordt geklaagd over het NIWIN, dat alles tot zich wil trekken. ‘Nu kunnen we nog kosteloos pakketten versturen, maar in de toekomst zullen we voor grote onkosten komen te staan. Het persoonlijk contact dat de jongens in..Lees verder

nov 24

24 november 1947

Op deze dag verschijnt het verhaal van de 46 arrestanten in de krant (deze gebeurtenis wordt ook in de Excessennota vermeld). Er worden een luitenant van de mariniers, een sergeant-majoor en een tolk gearresteerd. De overlevenden verklaarden dat de deuren van de 3 goederenwagens de..Lees verder

dec 06

6 december 1947

Op 6 december lezen we, dat het gebrek aan ventilatie en de uitzonderlijke warmte op die bewuste dag er voor gezorgd hadden dat de gevangenen stikten. De instructies voor de sergeant-majoor waren onvoldoende. Hij voerde zijn orders letterlijk uit. Hij was bang dat hij niet..Lees verder

1948
jan 07

7 januari 1948

De verliezen van afgelopen week: 25 landmacht militairen en 11 KNIL- militairen. 7 januari: 4 doden en 5 gewonden.

jan 17

17 januari 1948

Met de ‘Groote Beer’ zijn de volgende Kampenaren uit Indië teruggekomen: H. A. v. Dalen, P. Evink, J. Huisman, J. Kroeze, G.Modders, W. Neijmeijer en H. J. v. d. Sluis.   Twee leden van het bestuur van ‘Karel Doorman’ hebben vrijdagmorgen even een bezoek gebracht..Lees verder

jan 29

29 januari 1948

werd op het 12½ jarig huwelijksfeest van de familie B.S. fl 13,53 voor ‘Karel Doorman’ gecollecteerd. Wie volgt?

feb 10

10 februari 1948

werd op het 20 jarig huwelijksfeest van de familie v. Enk, Burgwal, voor ‘Karel Doorman’ fl 8,17 gecollecteerd. Een feestavond van het P.T.T. personeel bracht fl 16,10 in het laadje van ‘Karel Doorman’. Wie volgt?

feb 10

eveneens 10 februari 1948

De meeste O.V.W.-ers zijn nog niet terug, maar voor de teruggekeerden is er alvast een presentje.        

feb 12

12 februari 1948

verklaart generaal Spoor dat sedert 1 februari het aantal inbreuken op het bestand verminderd is. Hij voegt daar aan toe, dat nochtans dagelijks gevallen van kidnapping en beschietingen van konvooien worden gerapporteerd. Een aantal ondercommandanten en benden stoort zich niet aan de bevelen. De situatie op..Lees verder

feb 24

24 februari 1948

korporaal G. Kolleman van de mariniersbrigade stuurt weer een bijdrage naar het Kamper Nieuwsblad. Hij verhaalt over de landing van de brigade op de ‘rede van Soerabaja’. Zij hebben ook met de ‘Nieuw Amsterdam’ gereisd. Ze troffen er ‘een stad aan die ternauwernood die naam..Lees verder

feb 26

26 februari 1948

vindt de ledenvergadering van ‘Karel Doorman’ plaats. Er zijn veel klachten over de distributie van de pakketten. Ook de organisatie in Indië laat veel te wensen over. Er is sprake van verwaarlozing, diefstal en beschadiging. De pakketten komen veel te laat op hun bestemming!

mrt 18

18 maart 1948

Speciale aandacht voor de verkiezingen op Madoera.

mrt 27

Jan Post

Jan Post

Jan overlijdt in Balong Bendo 27 maart 1948

apr 13

Stadsnieuws 13 april

De krant houdt zich bezig met de terugkeer van de O.V.W.-ers na ruim 2½ jaar. Ongeveer honderd militairen zullen gerepatrieerd worden. Het Kamper Dagblad vermeldt dat er natuurlijk vreugde is over de thuiskomst, maar dat ze ook weer een plek moeten vinden in de burgermaatschappij...Lees verder

apr 15

15 april 1948

Op de Plantage zal ‘een aardig huisje’ verschijnen. Het heeft de vorm van een schildwachthuisje. Het N.I.W.I.N. plaatst het huisje ‘met het doel dat men hierin boeken en tijdschriften kan doen, die via het Rode Kruis naar de militairen in Indië zullen worden gezonden. De..Lees verder

mei 04

4 mei 1948

‘Karel Doorman’ houdt een grote bijeenkomst in het City theater. Er is sprake van een hele slecht opkomst. Komt dit doordat de jongens op thuisreis zijn? De vereniging telt duizenden leden en het is teleurstellend dat er zo weinig belangstellenden zijn. Majoor J. Lindt commandant..Lees verder

mei 19

19 mei 1948

De aankomst van de ‘Johan van Oldebarnevelt’ wordt als volgt beschreven in het Kamper Dagblad: ‘Door tegenslagen werd het verblijf in IJmuiden met 6 uur verlengd. Toch zal geen enkele deelnemer aan de tocht ter begroeting van de Kamper jongens van 1-8 R.I. aan boord..Lees verder

mei 22

22 mei 1948

‘Bij deze intocht waren nagenoeg alle sport-, gymnastiek- en andere verenigingen, die de erehaag vormden langs de weg, die de O.V.W.-ers zouden nemen; daar waren de vaandels en de vlaggen van deze verenigingen, welke in de Gasthuisstraat waren opgesteld. En tenslotte alle muziek corpsen in..Lees verder

jun 08

8 juni 1948

Na de terugkeer van het Veluwe bataljon zal het bataljon opgeheven worden, maar dat gaat niet ongemerkt voorbij! Op 5 juni werd een defilé gehouden in Apeldoorn. Dat defilé werd afgenomen door Hare Majesteit de Koningin. Zij was voor deze gelegenheid in een lichtblauw mantelcostuum..Lees verder

aug 12

augustus 1948

wordt een nieuwe kerstpakketten actie van ‘Karel Doorman’ aangekondigd. De vereniging zorgt voor: een blik melk, een tube tandpasta, scheerartikelen, droogpoeder, kaarsen, schrijfpapier, potloden en voor zover nodig een beker. De leden wordt verzocht te reageren voor 25 september. Het gewicht van het pakket mag..Lees verder

aug 28

eind augustus 1948

valt te lezen dat er klachten zijn over de verhoging van de frankering voor brieven van fl 0,10 naar fl 0,30 per 1 oktober. Een verpleegster schrijft: geen gezelschappen meer, waarom toch steeds die bezuinigingen op de militairen. Is het een wonder dat onze jongens..Lees verder

aug 31

31 augustus 1948

[foto Collectie Tropenmuseum] worden in een uitzending van Radio Indonesia Raja G.d.M.: de radio van Groot-Indonesie die uitzond van Kediri op Centraal-Java de Indonesiërs opgeroepen zich te wreken. Dit vanwege de maatregelen, die tegen de Republiek zijn genomen. Ze moeten de gebouwen in brand steken, waar..Lees verder

okt 19

19 oktober 1948

wordt door de ‘Dienst Legercontacten’ meldt vanuit Medan, dat een bende terroristen in het randgebied van de Karohoogvlakte, in de negara Soematera Timoer (Oost- Sumatra), een overval heeft gepleegd op een Nederlands militaire patrouille. De bende werd na een hevig vuurgevecht verdreven, waarbij de aanvallers..Lees verder

okt 26

26 oktober 1948

‘Karel Doorman’, krijgt giften van de Chr. Jongelingsvereniging ‘Obadja’ (fl 58,50) en de Chr. Meisjesvereniging ‘Door onderzoek tot kennis’ op het Kampereiland. Er werd gecollecteerd op de gecombineerde vergadering van deze clubs, welke onder leiding stond van de heer J. Beelen, Hoofd der School op..Lees verder

nov 01

1948

De eerste Kampenaren komen terug. De tweede politionele actie vindt plaats. Kampen geeft massaal aan het Niwin en aan Karel Doorman. Een Kampenaar (Jan Post) komt om het leven.  

nov 09

9 november 1948

Tussen 23-31 October zijn 7 Nederlandse militairen gesneuveld of aan hun verwondingen bezweken.

nov 16

16 november 1948

‘Met het troepentransportschip ‘Johan van Oldebarnevelt’ zal o.m. repatriëren onze stadgenoot de heer W. Spijker, Plantsoenstraat 20. De passagierslijst van het transportschip dat op 24 November a.s. te Amsterdam wordt verwacht, ligt voor belanghebbenden aan ons bureau ter inzage’.      

nov 27

27 november 1948

De kerstpakkettenactie van het N.I.W.I.N. bracht 1 miljoen gulden op.      

dec 07

7 december 1948

‘Opnieuw heeft het thuisfront ‘Karel Doorman’ bewezen de vereniging te zijn in geval van moeilijkheden. Aan boord van het troepentransportschip ‘Waterman’ dat dezer dagen met ’n contingent troepen naar Indonesië vertrok, bevond zich ook onze stadgenoot sergeant Tjepkema, die reeds als oorlogsvrijwilliger een paar jaren..Lees verder

dec 09

9 december 1948

Er worden een groot aantal incidenten op Java gemeld. Het waren er zelfs 307, terwijl er in de week ervoor ook al 238 waren. Het zijn z.g. ‘hit and run acties’. Er zijn 10 bendeleden gedood. Ook zijn er 14 terroristen gewond en 8 gevangen..Lees verder

dec 20

20 december 1948

Het bestuur van ‘Karel Doorman’ doet een dringend verzoek om tabaks- en snoepbonnen in te leveren. Er wordt nog wel op gewezen dat het niet toegestaan is om flessen, brandbare waren (lucifers), geld en kostbaarheden, rauw fruit enz. te versturen. ‘Dringend wordt aangeraden levensmiddelen en..Lees verder

dec 24

24 december 1948

  volgt de mededeling dat ‘Karel Doorman’ een bijeenkomst zal organiseren in verband met deze nieuwe politionele actie.              

dec 28

28 december 1948

wordt gemeld dat aan Nederlandse zijde sinds het begin van de tweede politionele actie 23 militairen sneuvelden en 47 gewond werden. Aan republikeinse zijde wordt het aantal slachtoffers op 280 geschat.

dec 31

31 december 1948

wordt de actie gestaakt.

1949
jan 01

1949

Het is een gedenkwaardig jaar: Er is een enorme wanorde in Indië, er sneuvelen veel Nederlandse militairen,de koningin draagt de soevereiniteit over, Batavia wordt Djakarta en twee Kampenaren(Jan Hendrik Wilhelmus Dekker en Gerrit v.d. Drift) komen om het leven. Begin januari worden 16 Nederlandse infanteristen..Lees verder

jan 04

4 januari 1949

vermeldt het Kamper Nieuwsblad, dat er tijdens de politonele actie 66 Nederlandse militairen sneuvelen en 172 gewond werden.

jan 25

25 januari 1949

‘donderdagmorgen werd een vrachtwagen van de marinebasis te Soerabaja tussen Tretes en Pandaan op Oost-Java beschoten door leden van de TNI. Men slaagde erin de wagen tot stilstand te brengen, maar toen de 13 inzittenden eruit sprongen om dekking te zoeken werd zwaar mitrailleurvuur geopend...Lees verder

feb 10

10 februari 1949

wordt op het huwelijksfeest van G. Fix- v. Dijk gecollecteerd voor ‘Karel Doorman’. Er wordt fl 27,- opgehaald.

feb 22

22 februari 1949

‘Drie Nederlandse planters werden gedood op 20 km buiten Medan. Ook waren er nog 4 gewonden te betreuren. Ze waren op onderzoek uitgegaan, omdat een aantal van hun tabaksschuren in brand waren gestoken’. In dezelfde krant wordt vermeld, dat 5 burgers en 3 militairen zijn..Lees verder

mrt 03

3 maart 1949

‘Een trein, die van Soekaboemi naar Buitenzorg reed werd Maandagavond voor een brug tot stilstand gebracht door iemand, die met een rode vlag zwaaide, waardoor de machinist dacht dat de brug niet in orde was. Dadelijk na het stoppen werd de trein echter door een..Lees verder

mrt 05

De Volkskrant publiceert op 5 maart de volgende cijfers

Er zijn in totaal 1656 gesneuvelden in Indonesië vanaf de bevrijding. De meeste militairen sneuvelden tussen de politionele acties. Uit het overzicht blijkt dat niet tijdens de politionele acties, maar juist tussen beide in, de Nederlandse verliezen het grootst waren. Landmacht Marine KNIL Totaal  In..Lees verder

mrt 13

Oranje 13 maart 1949

De journalist krijgt de brief te lezen van J. Fasse, marinier III uit Soerabaja. Zijn ouders wonen in de Veenvalckstraat. Het krantenartikel vermeldt dat wij Hollanders met grote belangstelling en spanning de voetbalwedstrijd gevolgd hebben en dat de jongens overzee dat ook deden: ‘Deze jongen..Lees verder

apr 14

verlieslijsten van half april tot half juni

14 april 16 gesneuvelden 16 april 40 gesneuvelden 23 april 17 gesneuvelden 3 mei 18 gesneuvelden 5 mei 18 gesneuvelden 10 mei 12 gesneuvelden 14 mei 19 gesneuvelden 19 mei 8 gesneuvelden 21 mei 13 gesneuvelden 28 mei 14 gesneuvelden 2 juni 7 gesneuvelden 4..Lees verder

apr 19

Jan Hendrik Wilhelmus Dekker

Jan Hendrik Wilhelmus Dekker

Jan Hendrik Wilhelmus Dekker overlijdt in Kranggan 19 april 1949

mei 06

mei 1949 Nederlanders uit Djocja vertrokken

Doodse stilte tijdens de aftocht: kopt het Kamper Nieuwsblad. ‘Het Nederlandse leger heeft Woensdag de stad Djocja ontruimd. Republikeinse troepen zijn er binnengetrokken en hesen de roodwitte vlag. Tijdens de overname mocht niemand op straat en scheen Djocja, dat een millioen inwoners telt, verlaten. De..Lees verder

jul 05

5 juli 1949

De situatie in Indonesië wordt de laatste dagen gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid in verschillende opzichten. De terroristische aanvallen nemen in aantal toe. De politieke situatie in Djocja is een vraagteken. De republikeinse leiders hebben nog geen besluit genomen betreffende deelname aan de..Lees verder

jul 07

7 juli 1949

Er sneuvelen 23 militairen. Bij de slachtoffers van het KNIL wordt de afkomst vermeld (Timorees, Chinees, Ambonees, Soendanees, Javaans met als toevoeging: allemaal Indonesiërs).

jul 14

14 juli 1949

6 slachtoffers en de terreuracties gaan door. Bij Bekasi wordt een Chinese autobus beschoten door terroristen. Vier van de passagiers worden ernstig gewond. De politie, die te hulp snelde valt in een hinderlaag met als gevolg dat twee politieagenten gedood worden en 4 gewond. Op..Lees verder

jul 16

16 juli 1949

37 militairen † Er is gedoe over ‘Karel Doorman’. Een zekere U. laat zich negatief uit over de vereniging. Het is gebruikelijk dat de vereniging de familie informeert over de toestand van gewonde zonen. Er worden telegrafisch inlichtingen gevraagd. ‘Karel Doorman’ acht het haar plicht..Lees verder

jul 21

21 juli 1949

25 gesneuvelden. Maar ook aan het thuisfront zijn we niet vrij van conflicten. Nu bij een toernooi dat door het NIWIN georganiseerd wordt. De uitslagen van dat voetbaltoernooi zijn: KHC-DOS 4-1 en Goahead-YVV 5-2. Volgens het Kamper Nieuwsblad begon de wedstrijd na de 3-2 van..Lees verder

jul 23

slachtoffers eind juli/ augustus

23 juli 1949 14 † 28 juli 8 † 4 augustus 1949 17 † Een militaire vrachtwagen, in gebruik als Rode Kruis wagen rijdt op een mijn. Het Rode Kruisteam (drie verpleegsters en een dokter) en 14 anderen ( 8 soldaten en 6 politiemannen) komen..Lees verder

aug 16

16 augustus 1949

Nederlandse deserteurs bij het TNI: Als ondertitel: ‘Verachtelijk werk’. Het blijkt om twee rasechte Amsterdammers te gaan: sergeant Weerenstijn en korporaal Hulskar. Ze hebben meer dan twee jaar bij het TNI gediend, nadat ze ontsnapt waren uit de gevangenis van Soerabaja. De ‘Indische Courant’ heeft..Lees verder

sep 03

3 september 1949

Na drie sept. vermindert het aantal gesneuvelden behoorlijk. Tussen 10-6-1949 en 10-7-1949 sneuvelen 107 militairen, worden er 297 gewond en 7 vermist 11-7-1949 en 11-8- 1949 sneuvelen 93 militairen, worden er 249 gewond en 12 vermist 11-8-1949 en 11-9-1949 sneuvelen 20 militairen, worden er 59..Lees verder

okt 04

4 oktober 1949

  De troebelen te Bandjermasin:   ‘We ontvingen ter inzage een aan zijn ouders gerichte brief van een soldaat in Indonesië, waarin hij een beschrijving geeft van de onlangs plaats gehad hebbende ongeregeldheden in Banjermasin. Hij schrijft hierin o.a.: Zuid-Borneo is altijd al een onrustig..Lees verder

nov 15

Gerrit v.d. Drift

Gerrit v.d. Drift

Gerrit overlijdt in Soerabaja 15 november 1949

dec 03

3 december 1949

De soevereiniteitsoverdracht wordt aangekondigd. De T.N.I. zal met 4000 man de orde handhaven terwijl de Nederlandse troepen in hun kazernes zullen blijven. De T.N.I.-troepen zullen op 15 december Batavia binnentrekken. De uitgestrekte residentie Banjoemas op Midden-Java zal tussen 12 en 17 December door de Nederlandse..Lees verder

dec 10

10 december 1949

Onder doodse stilte vindt de stemming in de tweede Kamer plaats. Het is voor het eerst dat alle 100! Kamerleden deelnamen. Er zijn 71 Kamerleden die voorstemmen en 29 stemmen tegen. Van de AR stemmen 13, de SGP 2, de Communisten 8, de CH 5..Lees verder

dec 22

22 december 1949

De Eerste Kamer aanvaardt de soevereiniteitsoverdracht. De K.V.P. , P.v.d.A. en V.V.D. stemmen voor. De A.R., C.H. en C.P.N. tegen. Er is een Eerste Kamerlid wegens ziekte afwezig. De vereiste twee derde meerderheid werd juist gehaald. ‘Het was een hoogst-ernstig ogenblik, dit moment van de..Lees verder

dec 23

23 december 1949

  Karel Doorman’ blijft zich inzetten!

dec 27

27 december 1949

Indonesië onafhankelijk:   ‘In de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis te Amsterdam heeft Koningin Juliana om half elf op plechtige wijze de soevereiniteit over Indonesië overgedragen aan de vertegenwoordigers van de republiek Indonesia Serikat, de Verenigde Staten van Indonesië. Het was een plechtigheid met een..Lees verder

1950
jan 01

1950

Het is een turbulent jaar:   Kapitein Westerling legt zich niet bij de overdracht neer, Ambon komt in verzet tegen de eenheidsstaat, de emoties lopen hoog op bij de affaire Bertha Hertogh, een Kampenaar (Harm Noordman) sneuvelt. Kapitein Westerling verwekt opschudding, er wordt meegeleefd met..Lees verder

jan 05

5 januari 1950

Voor 1950 is ’t ‘Nieuws voor Kampen’, dat dagelijks uit komt, de bron van informatie. Het ‘Kamper Nieuwsblad’ verscheen drie keer per week. Het is niet van de ene op de andere dag rustig in Indonesië. Op West-Java begint de Daroel Islam een heftige actie,..Lees verder

jan 09

9 januari 1950

Op Bali zijn drie compagnieën van de KNIL met volle uitrusting overgegaan naar de TNI. De plechtigheid wordt door Luitenant Kolonel Askari en Luitenant Kolonel Wulfhorst bezegeld met een handdruk’. ‘In Malang heeft de TNI een razzia gehouden in het belang van orde en rust,..Lees verder

jan 13

13 januari 1950

Somber relaas van de reis:   De overtocht (Eigen berichtgeving). ‘Ik hoop dat ik nooit in mijn leven meer zo’n reis hoef mee te maken’, aldus vertelde ons een vrouwelijke passagier van de Surriento, toen wij haar op het Centraal Station te Amsterdam, waar de..Lees verder

jan 16

16 januari 1950

Het Tweede Kamerlid de heer Van der Feltz (C.H.) heeft aan de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen gevraagd of het bericht juist is, dat terwijl de muziek het Wilhelmus speelde, op 27 december j.l. in de tuin voor het paleis van de Hoge Vertegenwoordiger..Lees verder

jan 16

eveneens 16 januari 1950

De nieuwe Indonesische regering moet alle zeilen bijzetten om haar gezag af te dwingen. Grote gewapende groepen weigeren zich aan het centraal gezag te onderwerpen. Verliezen aan Nederlandse kant: En natuurlijk blijven er irritaties. Het bij veel van de Kamper OVW-ers bekende ‘Meester Cornelis’ wordt..Lees verder

jan 20

20 januari 1950

Zoals te verwachten was, lopen de zaken in de jonge Verenigde Staten van Indonesië nog vrij stroef. Alles is nog wat onwennig. Men weet niet goed waar te beginnen, houdt zich in sommige gevallen bezig met futiliteiten, terwijl dringende problemen blijven liggen. Een zeer ernstig..Lees verder

feb 14

14 februari 1950

Er is spraken van een groeiend communisme en de toestand op Java is militair en economisch chaotisch. De TNI leeft op kosten van de bevolking en vooral op van de ondernemers, die zulke hoge bedragen moeten betalen dat verschillende bedrijven al zijn gesloten en vele..Lees verder

mrt 01

1 maart 1950

Het incident te Bekasi:   Het leven is duur geworden in Djakarta: Vijf gulden voor een pond vlees en twee gulden voor een pakje sigaretten. Een ‘ajem’ voor zes gulden. We weten niet of U in Holland tien gulden voor een kilo mals vlees te..Lees verder

mrt 14

14 en 16 maart 1950

De staatssecretaris van Oorlog legt een verklaring af! G.d.M.:  Ministerie van Defensie klinkt dan toch wat minder heftig.   Met het korps keert ook de parachutisten dominee terug. 16 maart 1950 Aan boord van de ‘Sibajak’ , die Woensdagavond te Rotterdam uit Indonesië arriveerde, bevond..Lees verder

mrt 20

20 maart 1950

Bankbiljetten en muntbiljetten van fl 2,50 en lager, zijn hiervan uitgezonderd: ze behouden hun nominale waarde. De linkerhelften moeten tussen de 22 Maart en 16 April bij banken en andere instellingen worden ingewisseld tegen nieuwe banknoten, die de halve nominale waarde van de vroegere zullen..Lees verder

mrt 29

29 maart 1950

Een zeer grote groep personen, gewapend met slagwapens en bamboe roentjings, heeft Zondagochtend een aanval gedaan op het emplacement de  suikerfabriek ‘Goenoeng Sari’ tussen Loemadjang en Djember, in Oost-Java. De groep had het speciaal gemunt op de ondernemingswachters die zich, aangezien ze onbewapend waren, terstond..Lees verder

apr 21

21 en 26 april 1950

Ondernemingen worden leeggeroofd. Iedereen zegt maatregelen te zullen nemen, maar niemand heeft tot nu toe iets gedaan. Werken is absoluut onmogelijk geworden. Het is eigenlijk het verstandigst er het bijltje maar bij neer te gooien. Kamper Nieuwsblad 26 april 1950 De dochter van de Consul..Lees verder

apr 29

29 april 1950

De prijzen in Indonesië vliegen omhoog Regering der RIS bevordert zwarte handel ten gunste van de schatkist’. De onrust, ontstaan door de financiële maatregelen van de regering van de RIS, duurt onverminderd voort. De verwarring wordt steeds groter en met angst vraagt men zich af,..Lees verder

mei 19

19 mei 1950 Urgentie

Urgentie:   Een autobus stopt voor een perceel in de Almondestraat te Rotterdam. Een aantal journalisten stapt uit om een bezoek te brengen bij een KNIL- sergeant. Hij is 29 Maart gerepatrieerd en heeft op 17 Maart reeds een brief gekregen van het hoge commissariaat..Lees verder

jun 07

7 juni 1950

Onrust in Soerabaja:   Al wekenlang krijgen wij in Soerabaja, dagelijks te horen, dat binnenkort maatregelen zullen worden genomen om een eind te maken aan de wantoestanden in Oost- Java, waarbij men dan met Oost- Java kennelijk speciaal het oog heeft op Soerabaja. Die toezeggingen..Lees verder

jul 07

11 juli 1950

Leider der Daroel Islam in West-Java gedood. Vermoedelijk bevindt de leider van de Daroel Islam, Kartasoewirjo, zich onder de 21 leden dier organisatie, die Zaterdagmiddag tien km ten Westen van Tjiawi in een gevecht met de Apris zijn gesneuveld, aldus seint de correspondent van Aneta..Lees verder

jul 27

27 juli 1950

De verzorging van het Welfare-rantsoen voor onze militairen in Indonesië, is thans ter hand genomen door de Cadi-dienst. Onze militairen in Indonesië beschouwen het Welfare- rantsoen als een welkome aanvulling op het normale maandelijkse rantsoen. Tot voor kort geschiedde de verzorging in Indonesië zelf, maar..Lees verder

jul 28

28 juli 1950

Terugkeer:   Met groot militair vertoon zijn gisteravond de luitenant- generaal D.C. Buurman van Vreeden, oud- legercommandant in Indonesië, en de voormalig chef van de staf van het KNIL, generaal-majoor D.H. van Langen, op Schiphol bij hun aankomst in Nederland verwelkomd. Zij hadden de vaandels..Lees verder

aug 07

7 augustus 1950

Terug uit Indonesië:   Met de ‘Fairsea’ vermoedelijke aankomst te Rotterdam op 23 september komen aan: J.N. Bakker uit Kampereiland en G van ’t Ende uit IJsselmuiden. Met de ‘Ranchi’, vermoedelijke aankomst te Amsterdam op 23 September komt aan G. ten Brugge uit Kampen. G.d.M.:..Lees verder

sep 06

Harm Noordman

Harm Noordman

Harm overlijdt in Batavia 6 september 1950

sep 23

23 september 1950

De Indonesische minister-president Natsir zeide: ‘Er zijn thans een half miljoen ambtenaren in dienst, van wie velen zich door de revolutie niet op de juiste plaats bevinden. Wij moeten daarom een periode van rationalisatie ingaan onder de leuze: ‘de juiste man op de juiste plaats’,..Lees verder

sep 25

25 september 1950

  De Artiesten:   De eerste NIWIN- artiest, die in Indonesië optrad, was de violist Willem Noske. Het is eigenlijk onnodig te vermelden, dat Noske zich door zijn muziek bij de troep geliefd maakte. Het is eveneens onnodig te zeggen dat de violist door zijn..Lees verder

okt 14

14 oktober 1950

Dezer dagen reed de heer J.H.Bosch van Lindeteves in zijn auto van Pakalongan naar Semarang. Ter hoogte van Plelen werd de weg geblokkeerd door een tegengestelde richting komende jeep, waaruit vier in uniform geklede personen sprongen. De heer Bosch en zijn chauffeur die uit de..Lees verder

okt 24

24 oktober 1950

Zaken doen:   Na rustige overpeinzingen met welk bedrijf een zakenman te Djakarta geld zou kunnen verdienen, besloot de heer F.F.M. Horstink, geboren te Neede (Gld.) dat een moderne was- en strijkinrichting in een behoefte zou voorzien. Verblijf in de tropen noodzaakt tot veelvuldig kleren..Lees verder

okt 24

eveneens 24 oktober 1950

De aanslag:   Een onbekende dader heeft een aanslag gepleegd op het leven van de voormalige KNIL- kolonel Soeriasantoso, die in de periode van de prae federale regering van Nederlandsch Indië- dus tot de machtoverdracht-secretaris van staat van het departement van Binnenlandse Veiligheid was. Soeriasantoso..Lees verder

okt 31

31 oktober 1950

Djakarta heeft een onrustig weekeinde beleefd, met verschillende schietpartijen in uiteenlopende stadsdelen, die echter, voor zover bekend, geen slachtoffers hebben geëist. Zaterdagavond was er een hevige schietpartij van circa 21.00 uur tot 23.00 uur langs de weg naar Meester Cornelis. Het incident begon doordat een..Lees verder

nov 02

november 1950

Hoog Militair Gerechtshof:   Liquidatie van Indonesiër Op 26 Juli 1947 werd de Indonesiër Saldi te Tjimalaka, ongeveer 50 km van de hoofdweg naar Bandoeng, door Nederlandse militairen geliquideerd, Dezer dagen stonden terzake van het gelasten dan wel het toelaten van moord de sgt. Sm...Lees verder

nov 03

november 1950

Klokke acht uur opende Vrijdagavond de voorzitter van het Niwin-Comité, de heer Schulting deze laatste leden-en tevens opheffingsvergadering, welke wegens ziekte van de voorzitter enige maanden was uitgesteld. Onmiddellijk gaf de voorzitter het woord aan de penningmeester, de heer Lamberts, die tot zijn vreugde constateerde,..Lees verder

nov 09

9 november 1950

Donker Soerabaja:   Het ziet er naar uit, dat Soerabaja binnenkort de donkerste stad van het Oosten zal zijn. Van ongeveer 36000 aangeslotenen op electriciteitsnet hebben er sinds 1 Augustus jl. 12.000 hun stroomrekeningen niet betaald, omdat ze het niet eens zijn met de op..Lees verder

nov 14

14 november 1950

Donderdagnacht zijn o.a. van de landbouw-Mij ‘Oud Djember’ dertig schuren in brand gestoken, aldus meldt de speciale correspondent van Aneta uit Oost-Java. Officiële rapporten vermeldden tot heden ongeveer 300 uitgebrande schuren, doch de rapporten zijn niet volledig. Vast staat dat de vernielingen enorm zijn. Er..Lees verder

nov 18

18 november 1950

In de dezer dagen gehouden bestuursvergadering van ‘Karel Doorman’ heeft de penningmeester van het onlangs ontbonden ‘Niwin- comité’, de heer W. Lamberts, f 43.23 aan de penningmeester van ‘Karel Doorman’ overhandigd, zijnde het bij opheffing aanwezige kasgeld van het comité. Ook kreeg K.D. een schenking..Lees verder

dec 06

6 december 1950

Inflatie:    Een lijst van meer dan tweehonderd artikelen vertelt het krantenlezend publiek in Indonesië hoe veel er weer te koop is. De prijsaanduiding ontbreekt er (wijselijk) meestal bij, maar de kosten lopen: van zuigflessen à 1.25 roepiah tot mondharmonica’s van r. 7.50, van ritssluitingen..Lees verder

dec 08

8 december 1950

De heer Van S., administrateur der onderneming ‘Kajoe Mas’, die onlangs door de landraad te Sitoebondo wegens het neerschieten van een rampokker op zijn onderneming werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar is, naar Aneta verneemt, ontvlucht uit het Darmo- ziekenhuis te Soerabaja, waar..Lees verder

dec 15

15 december 1950

Mr s’ Jacobs verdedigt de afvoering van Ambonese militairen op Java De heren Roosjen (AR) en Welter (Nat. Kath.) vroegen gisteren in de Tweede Kamer naar de afvoering der Ambonezen op Java. Erkent de regering haar verantwoordelijkheid voor leven en welzijn der Ambonezen, ook nadat..Lees verder

dec 22

22 december 1950

Deze bende voert thans besprekingen met de militaire commandant van Soerabaja over de mogelijkheid van aanmelding in het kader van de onlangs gepubliceerde regeringsoproep. De leider van de bende heeft verklaard dat hij 150 man achter zich heeft, gewapend met karabijnen en automatische wapens. Men..Lees verder

dec 27

27 december 1950

Zoals men weet, waren gedurende de reis aan boord mazelen uitgebroken, hetgeen het nodig maakte de spoedig geslonken geneesmiddelenvoorraad per vliegtuig in Port Said te doen aanvullen. Er waren 22 patienten. Zij werden direct in het restaurant van de Kon. Rotterdamsche Lloyd geïsoleerd en daarna..Lees verder

2021
jul 10

10 juli 1948

Onrust in Indië: De situatie in Indië blijft ondertussen zorgelijk: Een bende op Java laat een trein ontsporen. Het Kamper Nieuwsblad kopt: ‘Vijf beambten doodgeschoten. Een schade van drie millioen’. ‘Een bende van ongeveer 25 man heeft Zaterdagavond de goederentrein van Bandoeng naar Poerwakarta nabij..Lees verder

okt 14

14 oktober 1948

  Het ontslag van dr. Van Mook is groot nieuws.