In maart 1947 werd het Akkoord van Linggadjati getekend. Nederland erkende bij die conferentie de Indonesische republiek Serikat, waarbij Java, Madoera en Sumatra zich aansloten.

 

 

Er werd overeenstemming bereikt over een voorstel van Van Mook.

* G.d.M. Opm.:

Hij was o.a. minister van Koloniën om te komen tot een Unie van Nederland en de Federatieve staat Indonesië (waarvan de Republiek Indonesië een deel was).
De Republiek Indonesië zou onderdeel worden van de Verenigde staten van Indonesië. Ook Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland zouden samen de Nederlands-Indonesische Unie vormen.

Ambon

1947
jan 25

25 januari 1947

Een bende, die den laatsten tijd de omgeving van Samarinda terroriseert, heeft twee Amboneesche kinderen en een Timorees ontvoerd. De Timorees werd gedood, de kinderen werden levend begraven. Een poging tot brandstichting werd tijdig ontdekt. De aanstichters zijn gearresteerd. Nederlandsche militaire politie heeft vier terroristen..Lees verder

1949
aug 01

Augustus 1949

Startte in Den Haag een Ronde Tafelconferentie (RTC). Daar zou in feite worden bereikt wat eerder in 1946 in Linggadjati al grotendeels was overeengekomen. Na de soevereiniteitsoverdracht probeerde Indonesië een eenheidsstaat te vormen. Ze gingen daarbij voorbij aan de afspraken van Linggadjati en die van..Lees verder

1950
apr 20

Kapitein Abdoel Azis

Dat niet allen het hiermee eens zijn bewijst het optreden van kapitein Abdoel Azis. Hij wilde de landing van de federale troepen beletten. Zonder veel verzet maakte hij zich meester van Makassar.

apr 22

22 april 1950

In de komende dagen is de belangstelling van de waarnemers weer geheel geconcentreerd op komende politieke ontwikkeling, nu het militaire optreden tegen Azis en diens troepen voor de regering der RIS een succes is geworden. De regering van Oost-Indonesië, waarvan Sukawati de president is, veroordeelde..Lees verder

mei 02

2 mei 1950

De voorzitter en vicevoorzitter van de organisatie Zuid-Molukkers in Nederland sturen een telegram aan de secretaris-generaal der Verenigde Naties. Zij stellen dat zij steeds gestreefd hebben naar ‘een gezonde coöperatie met de volken van Indonesië, dat de Republiek de Zuid-Molukken door alle Zuid-Molukkers hier wordt..Lees verder

mei 04

4 mei 1950

Het Indonesische korvet Hang Toeah, dat met de missie onder leiding van dr. Leimena naar Ambon reisde, heeft een uur op de rede gelegen. Men weigerde voor besprekingen naar het schip te komen; tevens weigerde men het gezelschap van dr. Leimena te ontvangen. Het korvet..Lees verder

mei 10

10 mei 1950

De minister van Defensie der Verenigde Staten van Indonesië en de Nederlandse staatssecretaris van oorlog hebben een gemeenschappelijk communiqué uitgegeven. Ze stellen vast dat de reorganisatie van het KNIL op 26 juli zal kunnen zijn beëindigd. Het overgrote deel van de militairen gaat eerst naar..Lees verder

mei 15

15 mei 1950

[foto Koninklijke Rotterdamse Lloyd] Het rood-wit-blauw: De afscheiding van de groep van het KNIL op Ambon, is volgens de ‘Ambon Broadcasting Company’, geschied met een militaire ceremonie, waarbij kolonel Schotborch een Nederlands vlag, een pistool en distinctieven werden aangeboden. In alle kampementen in de Zuid-..Lees verder

mei 16

16 mei 1950

Aneta verneemt, dat 230 Nederlanders op de ‘Kota Iten’ zijn vertrokken uit Ambon. Zondagochtend zijn ze scheep gegaan met bestemming Djakarta. Op eigen verzoek zijn 27 Nederlanders met 18 kinderen achtergebleven. De gezinnen van twee Amerikaanse zendelingen zijn aan boord gegaan; de zendelingen zelf bleven..Lees verder

jun 12

12 juni 1950

De vertegenwoordiger van de Republiek Zuid- Molukken, dr. J.P. Nikijoeloew, schrijft het volgende aan het ANP. ‘De onschuldige burgerbevolking van Nemlea op het eiland Boeroe is gebombardeerd. Het aantal slachtoffers is wegens gebrek aan een radio- verbinding onbekend. Ondanks de moeilijkheden zullen de Ambonezen de..Lees verder

jul 06

6 juli 1950

De staat van oorlog en beleg wordt afgekondigd in de Noord- en Zuid- Molukken.

jul 08

8 juli 1950

Ambon deed ‘Kota Iten’ met het Wilhelmus uitgeleide.

jul 12

Evacuatie

Kapitein de Jonge, gezagvoerder van het troepenschip ‘Kota Iten’ het schip, dat Donderdag ongeveer 900 militairen uit Indonesië in Rotterdam terugbracht, heeft een kostbare herinnering medegebracht van deze reis, n.l. de vlag van de republiek der Zuid-Molukken. Deze vlag is de eerste welke zich buiten..Lees verder

jul 13

13 juli 1950

Vredesmissie: De opstand op Ambon heeft zich volgens in Djakarta binnengekomen berichten uitgebreid tot de Noord- Molukken. De sultans van Ternate en Batjan zouden zijn gearresteerd. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei, dat hij de berichten niet kon bevestigen of ontkennen, voordat hij..Lees verder

jul 15

15 juli 1950

Een Indonesisch oorlogsschip zou, naar de vertegenwoordiger der Zuid-Molukken in Nederland van de radja van Toelehoe verneemt, op 21 Juni onder Australische vlag de haven van Toelehoe zijn binnengelopen en daarna het vuur hebben geopend, waardoor een moskee werd vernield en een slachtoffer viel. De..Lees verder

jul 17

17 juli 1950

Zware gevechten: Troepen van de RIS landen op Boeroe. Aan beide zijden zware verliezen. Troepen van de RIS zijn Vrijdagnacht op het eiland Boeroe (behorend tot de republiek der (Zuid-Molukken) geland en nabij de hoofdplaats Namlea slaags geraakt met het Zuid- Molukse garnizoen, zo heeft..Lees verder

jul 18

18 juli 1950

De operaties tegen de Zuid-Molukken zijn begonnen, aldus heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie van de RIS hedenochtend aan Aneta medegedeeld. Er zijn gevechten geleverd op het eiland Boeroe, in de baai van Namlea, waar de APRIS- troepen zijn geland en op tegenstand..Lees verder

jul 24

24 juli 1950

De landing Troepen van de Apris zijn nu ook geland op het eiland Ceram. Bevoegde militaire kringen in Djakarta hebben het feit van de landing bevestigd, doch wensten geen details te verstrekken. Zij verklaarden, dat het ministerie van defensie, binnenkort een officiële verklaring over de..Lees verder

aug 07

7 augustus 1950

Via radio Djakarta hebben gen. majoor A. Scheffelaer, de commandant der Nederlandse rayons in Indonesië en kolonel Simatoepang, chef van de staf van de Apris, tot de Nederlandse en Indonesische strijdkrachten een oproep gericht ‘om alle vijandelijkheden om en in Makassar onmiddellijk te staken en..Lees verder

aug 12

12 augustus 1950

De torpedobootjager: RIS onbevredigd door verklaring over ‘Kortenaer’. Tijdens een gezamenlijk diner heeft dr Hirschfeld gisteravond aan Moh. Hatta voorgesteld om alle voormalige leden van het KNIL uit Makassar te evacueren en over de andere delen van Indonesië, behalve Ambon, te verspreiden. Dr Hirschfeld bracht..Lees verder

aug 14

14 augustus 1950

Als gevolg van de onderhandelingen, die in Makassar in het bijzijn van de waarnemers van de UNCI zijn gevoerd, is een accoord bereikt, waarbij de staking van het vuren is bevolen. Krachtens dit accoord zullen alle Nederlandse strijdkrachten binnen vijftien dagen Makassar ontruimen. Veel slachtoffers..Lees verder

aug 17

17 augustus 1950

herstelde de eenheidsstaat Indonesië met militair geweld zijn gezag op Ambon en in de Zuid-Molukken. De Nederlandse regering kon haar belofte niet waarmaken: Ze hadden de Ambonese militairen, in ruil voor hun hulp, een onafhankelijke staat beloofd.

aug 19

19 augustus 1950

Cross zeide, dat hij reeds enige tijd geen bericht heeft gehad van zijn compagnon Karl Monsted, een Deen, die eveneens op de Aroe-eilanden woont. Cross vreesde, dat Monsted zijn boot heeft moeten afstaan aan de Indonesische Marine en geen verbinding heeft met de buitenwereld. Cross..Lees verder

sep 04

4 september 1950

In een telefonisch onderhoud heeft het hoofd van de luchtmacht der RI, ‘air- commodore’ Soeryadarma, aan Aneta medegedeeld: ‘Alle operaties in Oost-Indonesië staan onder leiding van de bevelhebber van de strijdkrachten in Oost- Indonesië, kolonel Kawilarang. Er zijn tot op heden nog geen rapporten over..Lees verder

okt 04

4 oktober 1950

Strijdmacht der RI doet grote aanval op Ambon:   Volgens militaire kringen te Djakarta is Indonesië een volledige aanval tegen het eiland Ambon begonnen. Volgens genoemde kringen hebben eenheden van leger, luchtmacht en marine het eiland ingesloten en zijn militairen op enige plaatsen aan land..Lees verder

okt 05

5 oktober 1950

Ook de Atjehers zijn voor autonomie: Positieve maatregelen.   De regering van de Republiek Indonesië heeft gisteren officieel bevestigd, dat er thans ‘positieve maatregelen’ worden genomen tegen de ‘opstandige’ regering van de Zuid- Molukken. In een antwoord-telegram aan dr Drees zegt de minister-president der RI,..Lees verder

okt 06

6 oktober 1950

Strijd is voorbij zegt Djakarta:   Ambon doet beroep op Australië en op de UNO.   Gisteren werd via radio-Ambon een beroep gedaan om tussenbeide te komen in het conflict inzake Ambon. Voorts werd een beroep op de Verenigde Naties gedaan om de ‘Indonesische agressie..Lees verder

okt 07

7 oktober 1950

[foto wikepedia] De commissie van de VN voor Indonesië (UNCI) heeft gisteren een beroep op de Indonesische Republiek gedaan om de militaire actie tegen de Zuid- Molukken stop te zetten. De voorzitter van de UNCI, Bihin, heeft Mohamed Roem Vrijdag een brief overhandigd, waarin bovenstaand..Lees verder

okt 10

10 oktober 1950

Diplomatiek geharrewar: Het Indonesische parlement heeft gisteren met 76 tegen 66 stemmen een resolutie aangenomen, waarin de inhoud van het telegram van minister Drees betreurd wordt wegens ‘de inmenging in de Indonesische binnenlandse aangelegenheden’. Het telegram, zo wordt gezegd, ‘draagt het karakter van een ultimatum,..Lees verder

okt 11

11 oktober 1950

Guerrillastrijders:   De correspondent van Aneta te Makassar seint, dat het militaire commando van Zuid- Celebes een optreden tegen gewapende groepen in Zuid- Celebes (guerrillastrijders) heeft aangekondigd, nu de pogingen om een vreedzame oplossing te bereiken, faalden. Het militaire commando heeft bekend gemaakt, dat gewapende..Lees verder

okt 16

16 oktober 1950

Het bureau der Zuid- Molukken in Den Haag deelde Zaterdag mede: De Republiek Indonesia bereidt nieuwe landingen voor. Versterkingen van meer dan vijf bataljons zijn onderweg met de schepen Van Swoll, Wainerang, Kaimana en Waingapoe. Onder de bataljons bevindt zich een pantser eskadron en een..Lees verder

okt 17

17 oktober 1950

  Beschietingen:   Het bureau der Zuid- Molukken in Den Haag deelt mede: ‘Zondagmiddag 15 October werden van half vier tot half zes alle plaatsen aan Saparoea’s Zuidkust door schepen van de Indonesische Republiek beschoten. Er vielen enkele slachtoffers, doch dit waren alle kinderen. Zondagochtend..Lees verder

okt 17

eveneens 17 oktober 1950

Geld stinkt niet: De Republiek der Zuid-Molukken heeft door bemiddeling van haar bureau in ’s Gravenhage en haar vertegenwoordiger aldaar, dr J.P. Nikijoeloew, de Koninklijke Paket Maatschappij in kort geding laten dagvaarden in verband met het vervoer van troepen der RI naar Ambon. Dit kort..Lees verder

okt 20

20 oktober 1950

  Woonoorden:   Een aardig Indo-Europees meisje vertelde me gisteren dat ze, telkens als er geklopt wordt of de klink van de deur beweegt, angstig opspringt. Ook nu ze in ‘Woonoord Schattenberg’ midden op de Drentse hei vertoeft. Haar vader werkte op een suikerculture, verdiende..Lees verder

okt 24

24 oktober 1950

De mogelijkheid bestaat, dat het vertrek van een aantal Nederlandse militairen in Indonesië naar Nederland enige tijd zal worden uitgesteld, aldus verneemt het ANP van welingelichte zijde. Dit zou zijn oorzaak vinden in de noodzakelijkheid om de kampen van de Ambonnese militairen, die nog niet..Lees verder

okt 27

27 oktober 1950

De republiek der Zuid-Molukken had de KPM, zoals bekend, doen dagvaarden in verband met het vervoer van troepen der RI naar Ambon. In deze dagvaarding werd de eis gesteld dat de KPM zal worden veroordeeld tot staking van haar medewerking bij het troepen-en materiaalvervoer, aangezien..Lees verder

nov 03

3 november 1950

De Indonesische regering heeft een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat zij van kolonel Kawilarang de mededeling heeft ontvangen, dat de rood-witte vlag in de stad Ambon is gehesen om kwart over 12 Javatijd op 3 November. ‘De regering hoopt, dat het Ambon-probleem hiermede ten..Lees verder

nov 09

9 november 1950

Rode en groene baretten:   Na zijn terugkeer uit de Zuid- Molukken verklaarde Natsir in een exclusief onderhoud met Aneta, dat 17.000 thans dakloos zijn en dat leger en bestuur intensief werken om de nood te lenigen. De ‘Waingapoe’ van de KPM arriveerde een dag..Lees verder

nov 24

24 november 1950

Daily Express: Naar aanleiding van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard aan Londen schreef de ‘Daily Express’: ‘De Nederlanders hebben sinds de oorlog het grootste deel van hun overzeese gebiedsdelen verloren. De Britten hebben belangrijke delen van hun koloniën moeten afstaan. Het verschil..Lees verder

nov 30

April 1950

Het gebeurde te Makassar betekent waarschijnlijk het definitieve einde van de federale structuur, zoals deze bij het ontstaan der RIS (De Verenigde Staten van Indonesië oftewel Republik Indonesia Serikat), voor het voetlicht is getreden. Dit is, volgens de speciale correspondent van het ANP in Indonesië,..Lees verder

dec 06

6 december 1950

Vrije wil: De Ambonese militairen, aldus de dagvaarding, wensen afvloeiing naar Ceram of een ander vrij gebied der Zuid-Molukken ofwel naar Nieuw-Guinea. De rechtsvordering tegen de Staat is gegrond op een overeenkomst van 14 Juli 1950 tussen de RIS en Nederland, waarbij aan deze militairen..Lees verder

dec 15

15 december 1950

Recht op afvoering naar Nw Guinea: Het hoofd van de delegatie van Ambonese militairen, de heer F. Amponno, heeft een telegram aan de UNCI te Djakarta gezonden, waarin hij meedeelt blanco mandaat van alle Ambonese ex-KNIL-militairen op Java te hebben ontvangen. ‘Wij weigeren afvoering tot..Lees verder

dec 19

19 december 1950

Geschoten op Indonesiër:   Twee sergeants door H.M.G. vrijgesproken Het Hoog Militair Gerechtshof sprak de sergeants J.B. en M. J. E. van E. uit Goirle vrij. Door de krijgsraad te Djakarta waren zij veroordeeld tot resp. zes en acht maanden gevangenisstraf. Beiden hadden geschoten op..Lees verder

dec 21

21 december 1950

Rumor in Casa: ‘De kern van de kwestie, die zo felle beroering brengt, is dat men de oud KNIL- militairen en de hunnen in de dood wil drijven. Vindt de regering dat goed?’ zo begon gisteren in de Tweede Kamer de heer Gerbrandy (AR) zijn..Lees verder

dec 28

28 december 1950

Ambon is een groot kamp:   De eerste indruk, welke de stad Ambon op de bezoeker maakt, is die ener ontwrichtte maatschappij, een van vernieling ook: afgebrande huizen en onopgeruimde puinhopen. Daartussen leeft de bevolking, die geestelijk en materieel zware slagen te incasseren kreeg en..Lees verder

dec 28

eveneens 28 december 1950

Zwarte lijst:   Mr ’s Jacob, de minister van Oorlog, heeft gistermiddag in de Tweede Kamer verklaard, dat de Ambonese militairen, die bij de Indonesische regering op de ‘zwarte lijst’ staan, door de Nederlandse regering asylrecht zal worden verleend. Het Haagse vonnis inzake de afvloeiing..Lees verder

dec 31

eind december 1950

  Recht voor de Ambonese militairen:   De Nederlandse regering vond dat de Ambonezen niet naar Nederland konden komen wegens de woningnood en vreesde aanpassingsproblemen. De Ambonezen zelf wilden niet terug naar Ambon nadat de daar uitgeroepen Vrije Republiek der Zuid-Molukken in 1950 door het..Lees verder