10 oktober 1950

10 oktober 1950

Diplomatiek geharrewar:

image347

Het Indonesische parlement heeft gisteren met 76 tegen 66 stemmen een resolutie aangenomen, waarin de inhoud van het telegram van minister Drees betreurd wordt wegens ‘de inmenging in de Indonesische binnenlandse aangelegenheden’. Het telegram, zo wordt gezegd, ‘draagt het karakter van een ultimatum, is minder beleefd en bevat zinsneden, welke het hart van het Indonesische volk wonden’.
In de overwegingen der resolutie wordt o.a. gezegd, dat de taak der UNCI slechts die is van toezichthouder op de uitvoering der besluiten van de Ronde Tafel Conferentie, zodat het verzoek van de Nederlandse regering aan de UNCI tot bemiddeling in de kwestie-Ambon buiten de competentie der UNCI valt. Een tweede resolutie n.l. van de communistische fractie (opzegging van de RTC-overeenkomst) werd verworpen, 25 leden steunden deze resolutie.
Volgens officiële Indonesische kringen zou de aanval op Ambon ‘goede voortgang vinden’ en zou ‘in de nabije toekomst met goed resultaat voltooid worden’. Volgens genoemde kringen hadden vele Ambonese burgers de Indonesische militairen als ‘bevrijders’ begroet.
De regering van de Republiek der Zd-image345 Molukken meldt daarentegen, dat na de gevechten op Ceram de vijand honderden gesneuvelden achterliet, terwijl een aantal mortieren, jeeps, brenns en radiotoestellen werden buit gemaakt.
De regering van Ambon is bezig zich voor te bereiden op een nieuwe aanval, die vanuit Makassar verwacht wordt.
De Nederlandse regering is van deze nieuwe op handen zijnde aanval op de hoogte gebracht. Daarbij is gevraagd een oorlogsschip te willen zenden om schepen uit Makassar, bemand met ex KNIL- militairen, tegen te houden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.