11 juli 1950

11 juli 1950

Leider der Daroel Islam in West-Java gedood. Vermoedelijk bevindt de leider van de Daroel Islam, Kartasoewirjo, zich onder de 21 leden dier organisatie, die Zaterdagmiddag tien km ten Westen van Tjiawi in een gevecht met de Apris zijn gesneuveld, aldus seint de correspondent van Aneta te Bandoeng. Aan de zijde van de Daroel Islam streden 200 man.
Twee gevangenen hebben verklaard, dat Kartasoewirjo aan het gevecht deelnam, gekleed in een grijze regenmantel en volgens een mededeling van een luitenant der Apris bevond zich een aldus gekleed persoon onder de gesneuvelden, die echter de volgende dag reeds door de Daroel Islam bleken te zijn weggehaald. Dit werd geconstateerd door een patrouille,
die Zondag de plaats van het gevecht heeft afgezocht en daarbij opnieuw in botsing kwam met een bende van Daroel Islam, waarvan ditmaal vijf man sneuvelden. Na beide gevechten heeft de Apris in totaal twaalf vuurwapens buitgemaakt.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.