11 oktober 1950

11 oktober 1950

Guerrillastrijders:

 

De correspondent van Aneta te Makassar seint, dat het militaire commando van Zuid- Celebes een optreden tegen gewapende groepen in Zuid- Celebes (guerrillastrijders) heeft aangekondigd, nu de pogingen om een vreedzame oplossing te bereiken, faalden.
Het militaire commando heeft bekend gemaakt, dat gewapende groepen de laatste tijd wegen en bruggen in Zuid-Celebes vernielen, bomen omkappen om wegversperringen aan te leggen, telefoondraden doorsnijden, moorden plegen, etc., hetgeen tezamen het karakter van een georimage342ganiseerd stichten van onrust draagt. Tegen de onruststokers zullen militaire maatregelen worden genomen.
De bekendmaking die Dinsdagochtend gepubliceerd werd, geeft onruststokers alsnog de gelegenheid, zich met hun wapens over te geven aan de bataljonscommandanten van de APRI.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.