12 augustus 1950

12 augustus 1950

De torpedobootjager:

RIS onbevredigd door verklaring over ‘Kortenaer’.
Tijdens een gezamenlijk diner heeft dr Hirschfeld gisteravond aan Moh. Hatta voorgesteld om alle voormalige leden van het KNIL uit Makassar te evacueren en over de andere delen van Indonesië, behalve Ambon, te verspreiden.
Dr Hirschfeld bracht tot uitdrukking bereid te zijn enige Nederlandse troepentransportschepen hiervoor in te zetten. Drs Hatta is bereid deze oplossing te aanvaarden. Naar verluidt zou de ‘Zuiderkruis’ reeds naar Makassar opstomen. Wat er eventueel met de ‘Kortenaer’ zal gebeuren is nog image272niet te zeggen, doch de ‘Kortenaer’ zal blijven tot de evacuatie voltooid is. De Indonesische regering heeft Vrijdagavond te Djakarta een communiqué uitgegeven, waarin wordt verklaard: ‘de jongste gebeurtenissen in Indonesië hebben het vertrouwen van de Indonesische regering in de Nederlandse bewindhebbers geschokt. De Indonesische regering kan het Nederlandse standpunt, dat de Nederlandse regering verplicht was tot het zenden van de torpedobootjager ‘Kortenaer’ i.v.m. de huidige ‘abnormale toestanden te Makassar’, niet onderschrijven. Zij is integendeel van mening dat deze daad niet ten voordele zal strekken van de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen. De Indonesische regering heeft geen bezwaar tegen het Nederlandse voorstel om de aangelegenheid voor te leggen aan de commissie voor Indonesië van de Verenigde Naties’.
De Indonesische regering zal het terugtrekken van de ‘Kortenaer’ uit de Indonesische wateren eisen, aldus wordt uit officiële bron te Djakarta vernomen.
Een woordvoerder noemde na de bijeenkomst van het kabinet van Vrijdag de Nederlandse weigering om het schip op zijn basis te Soerabaja terug te trekken ‘volkomen onbevredigend’.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.