13 juli 1950

13 juli 1950

image256

Vredesmissie:

De opstand op Ambon heeft zich volgens in Djakarta binnengekomen berichten uitgebreid tot de Noord- Molukken. De sultans van Ternate en Batjan zouden zijn gearresteerd. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei, dat hij de berichten niet kon bevestigen of ontkennen, voordat hij contact had gekregen met het Oost-Indonesische legerhoofdkwartier in Makassar, hetgeen een dag zou duren. Volgens inofficiële woordvoerders zouden ook op Tidore moeilijkheden zijn ontstaan. Uit de elkaar tegensprekende berichten kan niet worden opgemaakt, of de sultans door de politie zijn gearresteerd om te voorkomen, dat zij de Ambonezen zullen helpen of dat zij zich in handen bevinden van hen, die contact onderhouden met Ambon. Op het ministerie van Defensie te Djakarta deelde men mede, dat de militaire operatie tegen Ambon is uitgesteld, in afwachting van de resultaten van de derde vredesmissie, die naar het eiland zal worden gezonden. De eerste twee, in Mei, slaagden niet, doch er zal binnenkort een derde particuliere delegatie van Djakarta naar Ambon vertrekken. Deze zal nogmaals een poging doen om een vreedzame schikking te treffen. Enkele leden van de delegatie hebben echter verklaard, niet hoopvol te zijn over de uitslag, ofschoon Amboina medegedeeld heeft, dat de delegatie zal worden ontvangen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.