14 november 1950

14 november 1950

image415Donderdagnacht zijn o.a. van de landbouw-Mij ‘Oud Djember’ dertig schuren in brand gestoken, aldus meldt de speciale correspondent van Aneta uit Oost-Java. Officiële rapporten vermeldden tot heden ongeveer 300 uitgebrande schuren, doch de rapporten zijn niet volledig. Vast staat dat de vernielingen enorm zijn. Er zijn reeds ondernemingen die vrijwel geen droogschuren meer hebben. Het directe gevolg is, dat de nog niet van de bevolking opgekochte tabak op de ondernemingen grotendeels niet meer kan worden verwerkt. Deze tabakaanplant zal deels verrotten en deels tabak opleveren van zulk een slechte kwaliteit, dat zij niet in aanmerking komt voor export. Men vreest dat de Amerikaanse tabakken, nu er dit seizoen practisch geen Besoeki-tabakken op de markt zullen komen, ernstige pogingen zullen doen om hun positie te verstevigen.
De correspondent besluit met te zeggen, dat niet alleen de tabaksondernemingen zwaar onder de terreur te lijden hebben, doch ook image424de bevolking.
Roof van vee is aan de orde van de dag, verschillende dessahoofden, die de misdadigers niet ter wille waren, zagen hun huis in vlammen opgaan. Naar de correspondent van welingelichte zijde vernam, zijn de slachtoffers van moorden vaak leiders van de Masjoemi. De mobiele brigade, die naar Besoeki is gezonden, heeft reeds verschillende arrestaties verricht.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.