15 juli 1950

15 juli 1950

image260Een Indonesisch oorlogsschip zou, naar de vertegenwoordiger der Zuid-Molukken in Nederland van de radja van Toelehoe verneemt, op 21 Juni onder Australische vlag de haven van Toelehoe zijn binnengelopen en daarna het vuur hebben geopend, waardoor een moskee werd vernield en een slachtoffer viel. De dag tevoren werd dezelfde plaats van zee uit onder vuur genomen, waarbij twintig slachtoffers vielen, het politiehuis en het hospitaal afbrandden en twee voedsel motorboten in brand werden geschoten. Ook verscheidene andere plaatsen zouden in de maand Juni beschoten zijn. De vertegenwoordiger van de ‘Republiek der Zuid-Molukken’ heeft zich in verband hiermede tot de Unesco, de internationale organisatie ter bescherming van de rechten van de mens gewend.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.