15 mei 1950

15 mei 1950

[foto Koninklijke Rotterdamse Lloyd]

Het rood-wit-blauw:

De afscheiding van de groep van het KNIL op Ambon, is volgens de ‘Ambon Broadcasting Company’, geschied met een militaire ceremonie, waarbij kolonel Schotborch een Nederlands vlag, een pistool en distinctieven werden aangeboden. In alle kampementen in de Zuid- Molukken werd de image212driekleur gestreken en de Ambonese vlag gehesen ten teken der afscheiding. Aan kolonel zou verzocht zijn hiervan mededeling te doen aan de legercommandant, aan koningin Juliana en aan prinses Wilhelmina.
De Commissie van het Hoge Commissariaat der Nederlanden en kolonel Schotborch werden Zaterdagmiddag te Makassar verwacht.
Zij zouden zich Zondag of Maandag naar Djakarta begeven.

Het vertrek van de Kota Inten (die Zaterdag met evacuees van Ambon zou vertrekken) is vertraagd door complicaties. Het schip wordt nu één of twee dagen later in Djakarta verwacht.
De militaire woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft tegenover Aneta verklaard, dat de maatregel tot evacuatie het eventueel militair optreden van de strijdkrachten der RIS tegen Ambon, dat spoedig verwacht kan worden, aanmerkelijk vergemakkelijkt.

De correspondent op Ambon van Aneta seinde Zaterdag: De toestand na de proclamatie is rustig. Het gehele KNIL is overgegaan naar de Republiek der Zuid-Molukken. De bevolking en de troepeneenheden zijn vastbesloten iedere invasiepoging van het grondgebied af te slaan.
Berichten van het Ministerie van Voorlichting van de RIS over het vermoorden van twee Nederlanders zijn onjuist, aldus de correspondent van Aneta. Er is op Ambon geen schot gelost.
De mededeling van Djakarta over de moord, heeft de gemoederen op Ambon zeer verhit.
De Europeanen op Ambon zijn op het ogenblik volkomen veilig. Het bericht over landing van Apris-toepen in Ambon is eveneens onwaar.
Levensgevaar ontstaat pas- zo wordt verder gezegd- zodra na een landing door de troepen der RIS, vijandelijkheden op Ambon geschieden.
De tijdige evacuatie der Europeanen was slechts hierom gewenst, omdat door de voortgezette blokkade de voedselpositie der Europeanen, die niet zijn ingesteld op het Ambonese sago-dieet, in het gedrang zou komen, hetgeen oorzaak zou kunnen zijn van lijfsgevaar wegens ondervoeding.
Thans zijn alle Europeanen geëmbarkeerd op het m.s. ‘Kota Inten’ van de Kon. Rotterdamse Lloyd.

Aneta’s correspondent op Ambon bericht nog: Het hijsen van de vlag over het gehele gebied van de Zuid- Molukken in Ambon werd bijgewoond door duizenden mensen. Daarna hield het Molukse leger, dat modern bewapend is, een defilé voor de regeringspersonen. De Molukse vlag bestaat uit vier verticale banen, blauw, wit, groen en rood. Het blauw symboliseert de zee met vis en schelpen, het wit de reinheid van het vrijheidsstreven, het groen een bos van sagopalmen en het rood de dapperheid van de Zuid- Molukkers.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.