16 februari 1950

16 februari 1950

Het vragenuurtje:

Westerling in de ordeloze 2e Kamer vergadering. Premier Drees geeft een overzicht van het aantal deserteurs en hun wapens. De Tweede Kamer vergadering van gisteren was een bijzonder ordeloze bijeenkomst. Niet wan-ordelijk, want het ging er heel rustig aan toe. Maar de indeling van de vergadering deed de toch al wankel gebouwde agenda in alle geledingen rommelen. Het wetsontwerp tot tijdelijke verhoging van de uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderenvoorziening, dat als eerste punt op de agenda prijkte kwam pas laat in de middag aan de orde.

Toen een spreker het woord had gevoerd werd de agenda onderbroken voor een ander agendapunt. Toen de behandeling eindelijk weer werd hervat en een tweede spreker, evenals de eerste een communist, die er natuurlijk nog een schepje op wilde doen, zijn verhaal had gedaan, diende tot ieders verrassing de heer Van Lienden (Arb.) een amendement in. De beraadslagingen werden geschorst. Nauwelijks was vervolgens het Vragenuurtje voorbij of de Kamer besliste om Donderdag toch te vergaderen. Dit ondanks het feit dat het Donderdagse Vragenuurtje thans (Woensdag) werd gehouden, omdat de Kamer op Donderdag niet bijeen zou komen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.