16 januari 1950

16 januari 1950

Het Tweede Kamerlid de heer Van der Feltz (C.H.) heeft aan de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen gevraagd of het bericht juist is, dat terwijl de muziek het Wilhelmus speelde,
op 27 december j.l. in de tuin voor het paleis van de Hoge Vertegenwoordiger der Kroon te Batavia,
de Nederlandse vlag werd neergehaald door twee Nederlandse militairen en dat een grote menigte, die even gejuicht had, toen de Nederlandse vlag werd neergehaald, langdurig applaudisseerde en juichte toen enkele minuten later het rood-wit werd gehesen door twee militairen van de TNI.
Is de minister niet van mening, dat de plechtigheid aan het Nederlandse volk een krenkende en volkomen overbodige vernedering is aangedaan in tegenwoordigheid van de Hoge Vertegenwoordiger der Kroon en de sultan van Djokja, omringd door autoriteiten van de voorlopige federale regering en de regering van de RIS en vele buitenlandse gasten, ten aanschouwe van een grote menigte toeschouwers? Zo vraagt de heer Van der Feltz. Is de minister bereid, zo vraagt hij tenslotte, zijn ernstige ontevredenheid en ontstemming te kennen te geven aan de Nederlandse autoriteiten, die moeten worden geacht hiervoor verantwoordelijk te zijn?

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.