16 juli 1949

16 juli 1949

37 militairen †
Er is gedoe over ‘Karel Doorman’.
image088Een zekere U. laat zich negatief uit over de vereniging.
Het is gebruikelijk dat de vereniging de familie informeert over de toestand van gewonde zonen. Er worden telegrafisch inlichtingen gevraagd. ‘Karel Doorman’ acht het haar plicht de familie op de hoogte te houden.
De kosten van het telegram worden door K.D. gedragen. Ook krijgt de familie reisgeld om de gewonde te bezoeken, zodra hij terug is in Nederland. Het reisgeld wordt niet teruggevraagd. Alleen het reisgeld dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, wordt eens in de veertien dagen teruggevraagd. Dat is billijk, want de vader en moeder kunnen eens per week de reiskosten vergoed krijgen. K.D. zorgt dan ook voor een mandje fruit. In Wilsum roddelt nu een zekere U. Hij beweert dat een familie geen geld kreeg voor het verzenden van een telegram.
Dat kost toch al gauw fl 50,-. Bovendien wordt er gesjoemeld met sigaren, die door een sigarenfabrikant beschikbaar zijn gesteld.
Volgens U. waren dat prima sigaren, maar zijn ze verwisseld en zijn sigaren van inferieure kwaliteit naar Indonesië verstuurd.
U. beweert dat hij het verhaal heeft gehoord van een politieagent en de betrokken familie.
Deze familie ontkent echter en ook U. wil de naam van de betreffende agent niet noemen.
In Wilsum echter is al duidelijk te merken, dat de bijdragen teruglopen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.