16 mei 1950

16 mei 1950

image221Aneta verneemt, dat 230 Nederlanders op de ‘Kota Iten’ zijn vertrokken uit Ambon. Zondagochtend zijn ze scheep gegaan met bestemming Djakarta. Op eigen verzoek zijn 27 Nederlanders met 18 kinderen achtergebleven. De gezinnen van twee Amerikaanse zendelingen zijn aan boord gegaan;
de zendelingen zelf bleven achter.

Vrijdagmiddag zijn de besprekingen tussen de RIS en de Republiek Indonesië over de vorming van de eenheidsstaat, met een gemeenschappelijke verklaring beëindigd. In deze verklaring wordt gezegd, dat is overeengekomen, dat een eenheidsstaat zal worden gevormd, die in vorm overeenkomt met de Repoeblik Indonesia, zoals deze op 17 Augustus 1945 werd geproclameerd. De grondbeginselen van de nieuwe staat zijn:
1. Intern: de vervolmaking van de volkswelvaart en de eenheid van het Indonesische volk;
2. naar buiten: de verzorging van de goed e betrekkingen met andere landen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.