eveneens 17 oktober 1950

eveneens 17 oktober 1950

Geld stinkt niet:

De Republiek der Zuid-Molukken heeft door bemiddeling van haar bureau in
’s Gravenhage en haar vertegenwoordiger aldaar, dr J.P. Nikijoeloew, de Koninklijke Paket Maatschappij in kort geding laten dagvaarden in verband met het vervoer van troepen der RI naar Ambon. Dit kort geding zal op Donderdag 26 October a.s. des ochtends te 10.30 uur, worden behandeld door de president van de Amsterdamse rechtbank. Door schepen beschikbaar te stellen pleegt de KPM een onrechtmatige daad.
Reeds op 6 October jl. zond het bureau Zuid-Molukken een telegram aan de KPM in Amsterdam, waarin geprotesteerd werd tegen het beschikbaar stellen van schepen. Op 9 October zond de KPM per brief een antwoord, waarin er op werd gewezen, dat de KPM zich gebonden zag ‘aan een contract met de legale regering der Republiek Indonesia, juist zoals zij voor de souvereiniteits overdracht, een contract had met de voormalige Nederlands-Indische regering. Op grond daarvan’, zo schreef de KPM verder, ‘heeft de regering van Indonesië het recht KPM-schepen te huren voor troepenvervoer en van dat recht wordt door haar gebruik gemaakt. image370Het personeel van de KPM zorgt voor vervoer en neemt niet deel aan oorlogshandelingen. Wij wijzen dan ook nadrukkelijk de mededeling af, dat KPM-schepen actief zouden deelnemen aan de actie tegen Ambon’.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.