17 oktober 1950

17 oktober 1950

image361

 

Beschietingen:

 

Het bureau der Zuid- Molukken in Den Haag deelt mede:
‘Zondagmiddag 15 October werden van half vier tot half zes alle plaatsen aan Saparoea’s Zuidkust door schepen van de Indonesische Republiek beschoten. Er vielen enkele slachtoffers, doch dit waren alle kinderen. Zondagochtend zijn in de Ambon-baai enige negorijen door korvetten onder vuur genomen. Er vielen geen doden. De gewonden konden in de bergen in veiligheid worden gebracht. Het bureau der Zuid-Molukken deelt verder mede, dat men voornemens is zeer binnenkort een delegatie, bestaande uit de heer Patty (hoofd van het bureau Zuid-Molukken in Den Haag) en de heer Vigeleyn-Nikijoeloew naar Lake Succes te zenden.image365

In verband met de jongste ontwikkeling der gebeurtenissen in de Zuid-Molukken publiceert het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis een verklaring, waarin het kennis geeft van de vruchteloze stappen, die het heeft gedaan om te bevorderen, dat de indertijd door de bevolking zozeer benodigde goederen en medicijnen naar Ambon zouden kunnen worden vervoerd. Het internationale Comité van het Rode Kruis wendde zich begin Augustus tot de regering der RI met het dringende verzoek in ieder geval zijn gedelegeerde in Indonesië toe te staan op korte termijn naar Ambon te vertrekken. Kort daarop werd de mededeling ontvangen, dat de gedelegeerde van het Internationale Comité van het Rode Kruis tezamen met de waarnemend voorzitter van het Indonesische Rode Kruis per schip Ambon zou bezoeken om de hulpverleningsactie ter hand te nemen.
Eind Augustus, toen de gedelegeerde met dit schip zou vertrekken, bleek hem, dat dit vaartuig wel Boeroe en Ceram, maar niet Ambon zou aandoen.
Naar aanleiding daarvan nam het Internationale Comité maatregelen om thans rechtstreeks uit Zwitserland een gedelegeerde naar Ambon te zenden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.