18 november 1950

18 november 1950

In de dezer dagen gehouden bestuursvergadering van ‘Karel Doorman’ heeft de penningmeester van het onlangs ontbonden ‘Niwin- comité’, de heer W. Lamberts, f 43.23 aan de penningmeester van ‘Karel Doorman’ overhandigd, zijnde het bij opheffing aanwezige kasgeld van het comité.
Ook kreeg K.D. een schenking in natura, bestaande uit een groot aantal snuisterijen.
De voorzitter- penningmeester van K.D., de heer W.D.J. Hidma, dankte namens de vereniging voor de giften.
Door de heren J.F. Bos en A. Visscher was kascontrole gehouden en alles in orde bevonden, waarna de penningmeester décharge werd verleend. In verband met de nog te nemen maatregelen bij de thuiskomst van militairen uit de stad en naaste omgeving, verzoekt het bestuur aan leden en niet- leden op te willen geven welke militairen nog in Indonesië vertoeven. Opgave kan geschieden: Voor Kampen bij mevr. Van Slooten-Koet, Vloeddijk 63: mevr. Reurink-de Velde Harsenhorst, Graafschap 37 en de heren W.D.J. Hidma, IJsselkade 63/1, G. Spijker, Pannekoekendijk 21, A.v.d. Weerd, Noordweg 176 en het bureau Kamper Nieuwsblad. Voor IJsselmuiden waaronder Grafhorst: W. Lamberts, Blekersdam 9; A. Visscher, Trekvaart 115 en A. Wielink, Beter Wonen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.