19 augustus 1950

19 augustus 1950

Cross zeide, dat hij reeds enige tijd geen bericht heeft gehad van zijn compagnon Karl Monsted, een Deen, die eveneens op de Aroe-image282eilanden woont. Cross vreesde, dat Monsted zijn boot heeft moeten afstaan aan de Indonesische Marine en geen verbinding heeft met de buitenwereld.
Cross en Monsted hebben samen met enkele Ambonese compagnons een vloot van zes schepen, waarmee zij de parelvisserij uitoefenen.
Tenslotte vertelde Cross, dat hij twee maanden geleden, bij het naderen van Larat op de Tanimbar eilanden (90 zeemijlen ten noorden van Australië) ontvangen werd met vuur uit kleine automatische wapens. ‘Niet voordat de mensen op het eiland er van overtuigd waren dat wij geen rood-witten waren, liet men ons aan land komen’, aldus Cross.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.