19 december 1950

19 december 1950

image456

Geschoten op Indonesiër:

 

Twee sergeants door H.M.G. vrijgesproken
Het Hoog Militair Gerechtshof sprak de sergeants J.B. en M. J. E. van E. uit Goirle vrij. Door de krijgsraad te Djakarta waren zij veroordeeld tot resp. zes en acht maanden gevangenisstraf. Beiden hadden geschoten op een Indonesiër, die bij een vechtpartij met militairen betrokken was geweest en die later overleed. Van E. zou deze Indonesiër hebben mishandeld. In hoger beroep eiste de advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof drie weken geleden tegen beiden vrijspraak, omdat hij van mening was, dat zij niet anders hadden kunnen handelen.
De adspirant-officier van gezondheid J.H. werd wegens dienstweigering veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontslag uit de militaire dienst. De advocaat-fiscaal had bevestiging van het vonnis van de Krijgsraad- West, twee jaar met aftrek en ontslag uit de militaire dienst, geëist.
Bevestigd werd de vrijspraak tegen de sergeant-majoor-vlieger, die terecht had gestaan wegens te laag vliegen met een straaljager. De advocaat- fiscaal had een boete of tien dagen hechtenis geëist.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.