20 februari 1950

20 februari 1950

image152

Volgens welingelichte kringen te Djakarta gelooft men, dat Westerling, die de jongste opstand tegen de Indonesische republiek leidde, uit Indonesië naar Singapore is vertrokken. Westerling heeft niet verzocht om een visum voor Singapore, maar men weet, dat hij contact heeft gehad met smokkelaars, die tussen Sumatra en de kust van Malakka hun werkterrein hebben liggen.

Volgens onbevestigde berichten zijn vrouw en kinderen van Westerling verleden week op weg naar Istanboel naar Singapore gevlogen.

Uit berichten van de geheime dienst blijkt, dat Westerlings troepen rond Bandoeng verstrooid raken en, naar men aanneemt, zich aansluiten bij guerilliabenden op West-Java.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.