20 juni 1947

20 juni 1947

mag de Kampenaar Spijkerboer (soldaat 1e klas) naar huis, omdat zijn vrouw ziek is.

Er zijn veel schendingen van de wapenstilstand. Het zijn er wel meer dan 1000. Overschrijdingen van de demarcatielijnen, schermutselingen, beschietingen, brandstichtingen in kampongs, intimidatie, mishandelingen, moord, ontvoering en doodslag, optreden van scherpschutters zijn aan de orde van de dag.
Het gevolg is dat ‘Op 20 juli 24.00 uur plaatselijke tijd de Nederlandse strijdkrachten van alle bezette zones op Java en Sumatra met acties beginnen. Gebouwen in Batavia zijn bezet door de Nederlanders. Er zijn strooibiljetten verspreid door Nederlandse vliegtuigen, slechts met de bedoeling orde en veiligheid permanent te garanderen. Kwaadwilligen zullen gestraft worden. De bevolking wordt opgewekt vernielingen te voorkomen’. Op 22 juli richt Hare Majesteit de koningin een boodschap tot de familieleden van de leden van de strijdmacht in Nederlands Indië. Zij verzekert, dat zij van harte met hen meeleeft. Zij vertrouwt erop, dat ons volk ook deze nieuwe beproeving flink en dapper zal doorstaan.
De boodschap besluit met de woorden: ‘God zegene U en degenen, die U in Indië lief zijn’.
De actie eindigt op 4 augustus. Er wordt onder druk van de Verenigde Naties een staakt-het-vuren afgekondigd.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.