4 september 1950

4 september 1950

image298In een telefonisch onderhoud heeft het hoofd van de luchtmacht der RI, ‘air- commodore’ Soeryadarma, aan Aneta medegedeeld: ‘Alle operaties in Oost-Indonesië staan onder leiding van de bevelhebber van de strijdkrachten in Oost- Indonesië, kolonel Kawilarang. Er zijn tot op heden nog geen rapporten over deze door radio Ambon beweerde aanval binnengekomen’.
De minister van gezondheid, de heer Leimena, die voorzitter is geweest van de regeringsmissie naar Ambon, vertoeft thans te Makassar, voor het houden van besprekingen met kolonel Kawilarang over de situatie in de Zuid-Molukken.
De secretaris-generaal van het minister van Defensie Boediardjo, deelde aan Aneta mede, dat het niet de vraag is of de actie tegen Ambon inderdaad is begonnen. De actie tegen Ambon, zeide hij, is geen nieuwe kwestie, u weet immers van de in April plaats gevonden hebbende landingen op Ceram en Boeroe?
Dat was een gedeelte van de actie tegen de opstandelingen in de Zuid- Molukken en men is thans nog bezig.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.