21 september 1950

21 september 1950

image296

[foto Nationaal Archief] Raddraaiers

 

De heer Thiessen, die midden in zijn betoog was, heeft bij B. en W. van Amsterdam en in een telegram aan dr Drees tegen dit optreden van de politie geprotesteerd, daar volgens hem de politie de raddraaiers had moeten verwijderen, in plaats van het voortzetten van de bijeenkomst te verbieden.

 

Motie van communistisch raadslid.
Reeds voor de aanvang van de bijeenkomst was het duidelijk, dat er moeilijkheden te verwachten waren.
In de middag had het communistisch raadslid L. Seegers in de gemeenteraad een motie ingediend, waarin hij de raad verzocht zijn afkeuring uit te spreken over het houden van deze bijeenkomst.

 

Voor de aanvang der vergadering werden bij de ingang pamfletten verspreid, waarin het optreden van Westerling in Indonesië fel werd gehekeld. Bovendien stond er een groep mensen met spandoeken, waarop o.a. stond te lezen ‘Weg met Westerling’. De bijeenkomst werd geopend door de vroegere politie-officier in Indonesië
G. de Lang, die mededeelde dat het comité, dat deze bijeenkomst had georganiseerd, zich ten doel stelt het Westerling mogelijk te maken naar Nederland terug te keren. ‘Wij hebben de Nederlandse zaak in Indonesië altijd trouw en eerlijk gediend’, zo zeide de heer De Lang en hij besloot zijn inleiding met te zeggen: ‘Men noemt Westerling een image304moordenaar, er zijn mensen die Mac Arthur ook een moordenaar noemen’.

 

Mevrouw Westerling spreekt.

 

De heer De Lang gaf vervolgens het woord aan mevrouw Westerling, die de hoop uitsprak, dat haar man en haar kinderen spoedig naar Nederland zouden kunnen komen. Plotseling werd van de zaal uit geroepen ’40.000 doden op Zuid- Celebes’, waarna de eerder vermelde vechtpartij ontstond. De heer Thiessen nam toen het woord over. De philosophie van Westerling vatte spreker samen met de zinsnede: ‘Ieder probleem heeft een oplossing. De moeilijkheid is niet het vinden van de oplossing, maar het begrijpen van het probleem’. Deze leuze was op een spandoek geschilderd. Toen de heer Thiessen zeide: ‘Westerling heeft recht op een rechtvaardige behandeling. In Singapore heeft hij die gehad, al hadden de politieke heren graag anders gewild, maar het proces Westerling is nog niet afgelopen’, werden de interrupties, die zijn rede voortdurend hadden gestoord, zo sterk, dat de hoofdinspecteur van politie meende de vergadering te moeten beëindigen. Het ontruimen van de zaal geschiedde ordelijk.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.