22 mei 1948

22 mei 1948

‘Bij deze intocht waren nagenoeg alle sport-, gymnastiek- en andere verenigingen, die de erehaag vormden langs de weg, die de O.V.W.-ers zouden nemen; daar waren de vaandels en de vlaggen van deze verenigingen, welke in de Gasthuisstraat waren opgesteld. En tenslotte alle muziek corpsen in onze stad en de reeds teruggekeerde mariniers en O.V.W.-ers, die hun makkers en vrienden uit Indië welkom heetten.
Een autobusmankement gaf een oponthoud, maar toen tegen de avond de autobussen met de O.V.W.-ers Kampen binnenreden, terwijl de heer Theo van Dijk op het Carillon vaderlandse liederen speelde, brak een laaiend enthousiasme los, dat voort golfde tussen de huizen. Langzaam reden de bussen naar de Nieuwe Markt, waar de ‘blijde incomste’ officieel gehouden
zou worden. Nadat de militairen waren uitgestapt en zich in een halve cirkel hadden opgesteld, speelden de vier muziek corpsen 2 coupletten van het Wilhelmus, welke met ontroering werden aangehoord’. De burgemeester van Kampen, die de militairen ook bij hun vertrek had toegesproken richt het woord tot de O.V.W.-ers.

‘Hij heette de jongens van harte welkom in de stad hunner inwoning. Daarna deed hij de melding, dat kolonel Sluyter, nauw verbonden aan
1-8 R.I. door plotselinge familieomstandigheden verhinderd was met de jongens mee te komen. Wij danken God, dat Hij jullie voor de gevaren in Indië heeft bewaard aldus de burgemeester’.

Majoor Andriessen spreekt vervolgens zijn dankwoord uit.
Met een driewerf hoera op de Kamper vrijwilligers, dat spontaan werd overgenomen, eindigde majoor Andriessen zijn dankwoord.
Hij nam vervolgens persoonlijk afscheid van iedere O.V.W.-er.

 

 

foto Henk Fien

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.