23 september 1950

23 september 1950

De Indonesische minister-president Natsir zeide: ‘Er zijn thans een half miljoen ambtenaren in dienst,
van wie velen zich door de revolutie niet op de juiste plaats bevinden. Wij moeten daarom een periode van rationalisatie ingaan onder de leuze: ‘de juiste man op de juiste plaats’, aldus Natsir. Ten aanzien van de defensie zeide hij, dat binnen drie maanden 80.000 man gedemobiliseerd moeten worden. 30.000 leden van het KNIL gingen over naar de Apri (Indon. Strijdkrachten),
700 man vroeg ontslag en ruim 8.000 leden gingen naar Nederland.
De hulp van de Kon. Marine aan de Arli (Indon. Marine) zal per 1 Januari gestaakt worden.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.