24 februari 1948

24 februari 1948

korporaal G. Kolleman van de mariniersbrigade stuurt weer een bijdrage naar het Kamper Nieuwsblad.

Hij verhaalt over de landing van de brigade op de ‘rede van Soerabaja’.
Zij hebben ook met de ‘Nieuw Amsterdam’ gereisd. Ze troffen er ‘een stad aan die ternauwernood die naam verdiende’. ‘Er werd voortvarend aangepakt met ongeëvenaarde werklust en ijver. Bloedig is er gezweet en gezwoegd in en rondom de stad, met inzet van eigen leven en gezondheid. En het is gelukt. Soerabaja is nu weer een groot stad en na de landingen van verleden jaar ziet de toestand er voor heel Oost-Java hoopvol uit. Dat is in feite te danken aan die jongens, die twee jaar geleden hun huis en familie verlieten om vrijwillig dienst te nemen’.

Twee dagen later staat het vervolg van zijn verhaal in het Kamper Nieuwsblad. Hij heeft nu allerlei berekeningen gemaakt: ‘Een infanterist heeft 1500 uur op wacht gestaan in zijn diensttijd in Indië.
Tijdens die uren gaat er van alles door zijn hoofd. Er is de spanning, angst, heimwee, verdriet om een verbroken verloving, echtscheiding, een muskietenplaag, het adembenemend wachten op de volgende granaat, sissende kogels.
Hij heeft 2 miljoen km. gereden op Oost- Java. Het peloton vertrok met 45 man uit Amerika. Uiteindelijk zijn daar 8 gezonde boys van overgebleven, terwijl de anderen of ziek, of verminkt, of gedood zijn in deze 2 jaren. Diezelfden die dit alles presteerden ‘varen nu thuis’, komen terug na 2 harde jaren. Op de keper beschouwd waren het twee jaren van ballingschap. Maar geheel ‘vrijwillig’ ziet u, daar zit ‘m de kneep. Binnenkort komen ze bij u binnen, mannen van staal, levenswijs, zelfstandig en gehard. Ze zijn blij dat ze weer thuis zijn. O, ja! Moeder kan het bed toch beter opmaken dan ieder ander en wie troeft haar af in de kookkunst?
Maar vraag ze eens of ze er spijt van hebben, dat ze weg zijn geweest?
Tien tegen een zal het antwoord een krachtig ‘neen’ zijn. En kom hun eer niet te na, want ze ‘hangen als klitten aan elkaar’. Je bent marinier, of je bent het niet en met een kleine woordspeling: ‘Je bent O.V.W.-er of je bent geen O.V.W-er’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.