eveneens 28 januari 1950

eveneens 28 januari 1950

Er wordt meer bekend over de actie van Westerling.
Omtrent de incidenten te Djakarta verneemt onze correspondent aldaar, dat de aanval geschiedde op een politiepost in een huis, waarin gezinnen van politiepersoneel woonden, aan de Drossaersweg, gelegen in een dichtbevolkte volksbuurt Pasar Baroe. Reeds geruime tijd tevoren liepen er geruchten dat Daroel Islam en de APRA een aanval in die buurt in de zin hadden. De anders zo drukke Pasar Baroe was dan ook spoedig geheel uitgestorven.
De aanvallers waren zestien man sterk: Ambonnezen, Soedanezen en Chinezen, met rode halsdoeken, paarse baretten en KNIL-overalls. De tot de tanden gewapende aanvallers gaven enkele salvo’s waarop de politiemannen met hun gezinnen naar de kampongs in de omgeving zijn gevlucht. In twee trucks kwamen er toen Indonesische politie en militie, die een vuurgevecht aangingen met de indringers, die in de politiepost dekking achter schrijftafels hadden gezocht. Maar die weldra het gevecht moesten staken bij gebrek aan munitie. Van de aanvallers werden twee personen gedood. Vier van hen werden gevangen genomen, van wie twee Chinezen, de rest verspreidde zich in de buurt. De TNI en politie telden twee doden en tien gewonden.
Het staat nog niet vast, aangezien officiële mededelingen hieromtrent ontbreken, of er slachtoffers zijn onder de burgerbevolking.
Volgens ooggetuigen zouden enige daar rondlopende verkopers zijn getroffen, alsmede een koelie die juist uit een tram stapte. Een Europeaan zou een niet levensgevaarlijke verwonding hebben opgelopen.

Intussen gaat in Djakarta het hardnekkige gerucht, dat Westerling ondanks het tegen hem uitgevaardigde arrestatiebevel Donderdag in Djakarta is geweest.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.