24 januari 1950

24 januari 1950

Generaal-majoor Engles, commandant van de 7 December divisie, heeft hedenochtend een verklaring afgelegd, waarin hij zegt, dat hij en zijn staf bemiddelend zijn opgetreden, waardoor de actie van de ARPA werd stopgezet.
Van Nederlands militaire zijde te Bandoeng werd aan ‘Aneta’ medegedeeld, dat de eenheden van de APRA Maandagmiddag om 4 uur de stad ordelijk in Westelijke richting verlieten.
Volgens het te Djakarta verschijnende blad ‘Indonesia Raya’ zouden 59 leden van de TNI zijn gedood.

Een man, een man……..

De man, die door zijn actie thans in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan, de dertigjarige kapitein Westerling, heeft ook nog in de bevrijding van Nederland een werkzaam aandeel gehad. Als luitenant was hij ingedeeld bij het ‘Glider Command’, en zowel bij Eindhoven als bij Vlissingen heeft Westerling met zijn zweefvliegtuigen moedige prestaties geleverd, die hem in hoog aanzien deden staan bij zijn strijdmakkers.
Vooral het avontuur lokte hem en toen ons land eenmaal bevrijd was, begaf hij zich naar Indonesië, waar hij in de rimboe menig gevaarlijk werkje heeft opgeknapt. Zijn devies is: ‘een man een man, een woord een woord’.
Ten onrechte wordt gezegd dat zijn moeder een Turkse was. Zijn moeder was Française, zijn vader Nederlands.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.