24 juli 1950

24 juli 1950

image263De landing

Troepen van de Apris zijn nu ook geland op het eiland Ceram. Bevoegde militaire kringen in Djakarta hebben het feit van de landing bevestigd, doch wensten geen details te verstrekken.
Zij verklaarden, dat het ministerie van defensie, binnenkort een officiële verklaring over de situatie van de Zuid- Molukken zal afleggen. De operaties in de Zuid-Molukken staan onder leiding van kolonel Kawilarang, bevelhebber van de Apris in Oost- Indonesië.
Het Indonesische Rode Kruis verstrekt thans hulp aan de bevolking op Boeroe. De minister van voorlichting sprak het bericht tegen, dat de regering der RIS een verzoek van het internationale Rode Kruis om hulp te mogen verstrekken aan de gewonden van de strijdkrachten van de Zuid- Molukse republiek op Boeroe, zou hebben afgewezen. Een dergelijk verzoek is niet ontvangen, zeide hij. Bij de gevechten op Boeroe zijn aan de zijde der Apris negen doden en gewonden gevallen. Sommigen der Ambonnese verdedigers hebben zich teruggetrokken in het heuvelgebied op Boeroe, anderen zijn gedood en enigen gevangen genomen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.