25 augustus 1950

25 augustus 1950

25 augustus 1950

 

Na afloop van een gisteravond gehouden vergadering van vertegenwoordigers van de Belgische ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie over de kwestie Westerling, vernam de correspondent van het ANP van betrouwbare zijde het volgende: Westerling heeft verklaard, dat hij gaarne naar het Groothertogdom Luxemburg zou vertrekken. Stappen zijn gedaan bij de Luxemburgse regering om toestemming voor Westerling te krijgen. Mocht de Luxemburgse regering het verzoek van Westerling van de hand wijzen, dan is de Belgische regering bereid Westerling voor onbepaalde tijd in België te laten op voorwaarde, dat hij de verplichting aangaat zich te onthouden van iedere actie, die aanleiding zou kunnen zijn tot incidenten.

 

Later werd vernimage292omen, dat het Groothertogdom Luxemburg Westerling inderdaad het betreden van het grondgebied van Luxemburg geweigerd heeft. Nederlandse consul bezoekt Westerling.

 

 

Gistermiddag bracht de Nederlandse consul in Brussel een bezoek aan Westerling. Het onderhoud duurde een kwartier.
Na aan de journalisten te hebben verklaard, dat hij in de loop van de namiddag zou terugkeren, vertrok de consul naar Brussel.
Het besluit om Westerling toestemming te geven in België te blijven op de eerder genoemde voorwaarden werd genomen na een bespreking tussen de Belgische minister-president en de minister van Justitie, aldus een hoge functionaris van het Belgische ministerie van Justitie.
De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde: ‘Waar maakt men al die drukte om? Westerling heeft een geldig paspoort uitgegeven door de Nederlandse consul te Singapore. Hij kan gaan en staan waar hij wil’. De minister van Justitie was het niet met hem eens.
‘Ik beschouw Westerling als een ongewenste vreemdeling. Ik behoef geen uitleg van mijn besluit te geven’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.