25 februari 1950

25 februari 1950

Het vervolg:

Ex-kapitein Westerling, de leider van het opstandelingenleger in West-Java (APRA) is Zondagochtend vroeg te Singapore gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd het land zonder geldige papieren te zijn binnengekomen.
Westerling werd verrast in het huis van een Chinees in het centrum van Singapore. Hij liet zich zonder tegenstand te bieden door een politie-officier meevoeren. Westerling had een vals paspoort bij zich. De Verenigde Staten van Indonesië hebben de Britse regering verzocht kapitein Westerling te doen uitleveren.
Volgens inlichtingen uit Singapore kan Westerling een boete worden opgelegd van 23 dollar en kan hij, Nederlander zijnde, binnen zeven dagen naar Nederland worden overgebracht. Engeland heeft geen verdrag inzake uitlevering met Indonesië.
Volgens vrienden van Westerling is hij met een Catalina van de Nederlandse Marine uit Indonesië gevlucht en in de avond bij Malakka geland.
In Zuid-Johore huurde hij een taxi, waarmee hij Singapore binnenreed.

Westerling deelde zijn vrienden mede, dat hij op weg naar Singapore vier maal door de politie werd aangehouden.
Na het tonen van zijn valse pas liet men hem echter doorgaan.
Westerling vreesde, dat zijn vrouw en drie kinderen, die, naar hij mededeelde, zich in Indonesië schuil hielden, door de Indonesische autoriteiten als gijzelaars zouden worden gebruikt.
Volgens berichten uit Singapore zal Westerling ‘zoals iedere illegale immigrant worden uitgewezen’.
Westerling zou nog aan zijn vrienden hebben toevertrouwd, dat hij voornemens is naar Djakarta terug te keren.
‘Ik kan de stad in een uur veroveren’, zou hij gezegd hebben, ‘maar ik heb wapens nodig, ik heb een zware taak te vervullen’.
Radio-Ankara heeft Zondagmorgen in alle uitzendingen naar het buitenland verklaard, dat thans ‘onomstotelijk is vastgesteld, dat het enige verband tussen Westerling en Turkije- als men dit tenminste een verband kan noemen- hierin bestaat, dat Westerling in 1919 in Istanboel geboren werd’.
Het radiostation wijst er in dit verband op, dat Westerlings vader een Nederlander was.
Berichten dat deze avonturier, die het plegen van gruweldaden tot zijn beroep heeft gemaakt en die onbekende belangen dient, een Turk zou zijn, hebben terecht verontwaardiging in de Turkse pers en openbare mening gewekt’, aldus radio-Ankara.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.