27 december 1949

27 december 1949

Indonesië onafhankelijk:

 

‘In de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis te Amsterdam heeft Koningin Juliana om half elf op plechtige wijze de soevereiniteit over Indonesië overgedragen aan de vertegenwoordigers van de republiek Indonesia Serikat, de Verenigde Staten van Indonesië. Het was een plechtigheid met een buitengewoon grote historische betekenis en in alle delen van de wereld heeft men over de radio geluisterd naar de gebeurtenissen in het Paleis op de Dam. Al vroeg in de morgen waren H.M. de Koningin en Prins Bernhard in het Paleis gearriveerd, toegejuicht door de velen, die op de Dam waren samengestroomd om getuige te zijn van de aankomst der hoge autoriteiten.
image115
Om vijf minuten over negen passeerde de minister-president Drees de erewacht voor het Paleis en terwijl het Wilhelmus werd gespeeld begaf de minister-president zich door de voordeuren van het Paleis naar binnen.
Ongeveer 10 minuten later arriveerde Drs. Mohammed Hatta, minister-president van de Ver. Staten van Indonesië. Hij stond stram in de houding toen twee coupletten van het Indonesische volkslied werden gespeeld en inspecteerde daarna de ere-wacht voor het Paleis. Hij ging daarna het Paleis door de voordeur binnen. Toen het carillon boven het Paleis 10 uur sloeg, betrad de stoet der ministers, de voorzitter der beide Kamers van de Staten-Generaal en vele anderen de Burgerzaal van het Paleis. Zij namen plaats aan de tafels midden in de zaal.
Als allen zijn gezeten kondigt minister-president Drees de eerste handeling, bestaande in het ondertekenen van het protocol aan. Nadat dit protocol is ondertekend door de Nederlandse ministers en de Indonesische delegatie, begeven minister-president Drees en minister Van Maarsseveen zich naar de Troonzaal om de Koningin te begeleiden.
Even later klinkt de stem van de ceremoniemeester die de komst van Hare Majesteit aankondigt en terwijl allen zich van hun zetels verheffen betreedt Koningin Juliana langzaam de Burgerzaal, begeleid door minister-president Drees en minister Van Maarsseveen. Minister-president Drees, kondigt, als allen weer gezeten zijn, dat het protocol is ondertekend en daarna leest Dr. Drees de acte van bevestiging voor, waarin de Koningin verklaart, dat de rechtsorde tussen Nederland en Indonesië kan worden bevestigd. De acte wordt daarna door Hare Majesteit getekend waarna ook minister-president Drees en minister Van Maarsseveen hun ‘handtekening’ zetten’.

G.d.M.:
Minister Maarseveen was minister voor Overzeese Gebiedsdelen. De spelling in het Kamper Nieuwsblad spelt zijn naam met twee ‘s-en’.

‘In Batavia is de souvereiniteitsoverdracht rustig verlopen. Er deed zich geen enkel incident voor.
In de hoofdstad en in andere belangrijke steden was de staat van beleg afgekondigd. De Nederlandse troepen waren in hun kwartieren geconsigneerd.
Om kwart voor zes werd onder een druilerige regen de Nederlandse vlag binnengehaald voor het paleis op het Koningsplein te Batavia. Onmiimage117ddellijk daarna werd de rood-witte vlag van Indonesië gehesen, begroet met een luid gejubel van de duizenden, die op het Koningsplein waren samengestroomd om de symbolische plechtigheid bij te wonen.
330 jaar lang had de Nederlandse vlag boven Batavia gewapperd. De wacht voor het paleis werd door het Nederlandse detachement overgegeven aan de Indonesische politie. In de stad zelf was het zeer rustig. Europeaanse burgers vertoonden zich zeer weinig op straat. De Indonesische militaire gouverneur van Batavia heeft verklaard, dat de staat van beleg slechts zeer kort zal duren. Er zijn voldoende levensmiddelen in de stad.

Onder overweldigende belangstelling heeft president Soekarno zijn intocht gedaan in Batavia, dat voortaan Djakarta wordt genoemd.
Volgens ’n Amerikaanse correspondent was een menigte van een kwart millioen op de been.
Soekarno hield een rede van het bordes van het Paleis, dat thans door hem betrokken is’.

 

image120

‘Blije thuiskomst’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.