27 juli 1950

27 juli 1950

De verzorging van het Welfare-rantsoen voor onze militairen in Indonesië, is thans ter hand genomen door de Cadi-dienst.
Onze militairen in Indonesië beschouwen het Welfare- rantsoen als een welkome aanvulling op het normale maandelijkse rantsoen.
Tot voor kort geschiedde de verzorging in Indonesië zelf, maar de Cadi-dienst heeft haar hoofdkwartier opgeslagen in de Doelenkazerne te Leiden.
Dit is het gevolg van de enorme prijsstijging in Indonesië van de voor de samenstelling van een dergelijk pakket benodigde artikelen.
Kostte twee maanden geleden- om een voorbeeld te noemen- een pakje sigaretten fl 0,35, thans moet men hier al fl 1,75 voor betalen.
Op de 15 pakjes, die maandelijks werden bijgevoegd, maakte dit alleen al een verschil van fl 21,-. Onder deze omstandigheden was in de laatste maanden de prijs van een Welfare- pakket opgelopen van fl 12,50 tot fl 55!!, een prijs, welke ver uitging boven de draagkracht der manschappen, die voor verreweg het merendeel waren aangewezen op een soldij van fl 63,- in de maand.
Het hoofd der Cadi-dienst, kolonel D. Scheffer, stelde een plan de campagne op en in minder dan geen tijd was in De Leidse Doelenkazerne een organisatie uit de grond gestampt, waar volgens een ‘lopende-band-systeem’ dag en nacht wordt gewerkt aan de samenstelling en verzending van de rantsoenen, met dit resultaat, dat a.s. Vrijdag per m.s. ‘Oranje’ de eerste 15.000 pakketten voor onze militairen in Indonesië kunnen worden verzonden. Dat dit thans mogelijk is, is voor een niet onbelangrijk deel te danken aan de onbaatzuchtige toewijding van het kantoor- en magazijnpersoneel, dat na een toch al bezette dagtaak zich in de avonduren (en veelal ook ’s nachts) vrijwillig voor dit doel beschikbaar stelt.
De inhoud van elk pakket bestaat uit 300 Engelse sigaretten, 11 gram shag, 2 pakjes vloei, 12 repen chocolade, een blikje vruchtenlimonade en 2 stukken toiletzeep, welke laatste in een volgende zending zullen worden vervangen door een staaf scheerzeep en een pakje scheermesjes.
En nu de prijs. Iedere militair zal een dergelijk pakket kunnen kopen voor………. fl 10,- Een spotkoopje als men bedenkt, dat men voor dezelfde samenstelling voor de tot voor kort in Indonesië gemaakte Welfare rantsoenen fl 55,- moest betalen! De pakketten zullen omstreeks 15 Augustus in Djakarta arriveren en zullen 15.000 Nederlandse militairen kunnen profiteren van deze zeldzame ‘aanbieding’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.