28 januari 1950

28 januari 1950

Ritman:

De dezer dagen in arrest gestelde heer Ritman is overgebracht naar de inheemse gevangenis ‘Glodok’. Hij is nog niet verhoord.
Alle correspondenten te Djakarta kennen Ritman als een man, die steeds optrad als woordvoerder door de pre-federale regering en altijd een zeer ruim begrip heeft gehad voor de tegenwoordige RIS-regering, ook in tijden van tegenspoed voor die regering.

G.d.M.
Johannes Henricus Ritman was journalist in Nederlands-Indië. Hij vertegenwoordigde de meer liberale ideeën binnen het ‘Indische publiek’.
In 1942 werd Ritman door de Japanse bezetters bij hun voorlichting ingeschakeld. Direct na de Japanse capitulatie startte hij, samen met enkele andere in het interneringskamp aanwezige journalisten, de uitgave van een kampkrantje, aanvankelijk Tanah Abang Bode (naderhand de Nieuwsgier genoemd).
Ritman volgde de ‘Haagse’ interventies met grote reserves.
Eenmaal aangesteld als onderhoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst bleef hij in contact met de Republikeinen.
Ten onrechte werd hij verdacht van medeplichtigheid aan de mislukte staatsgreep van Westerling en in de gevangenis gezet. Dank zij zijn goede relaties met tal van Republikeinse prominenten kwam hij echter na drie maanden weer op vrije voeten.

De correspondent van Reuter te Bandoeng bericht dat, dat de toestand zich ontwikkelt tot een zenuwenoorlog tussen het Indonesische leger, Westerling en de Daroel Islam, doch Indonesische en Nederlandse militaire waarnemers menen, dat slechts een vonk nodig is om de strijd in heel West-Java te doen ontvlammen. Het bevel tot arrestatie van Westerling, dat Donderdag door de Indonesische minister van Defensie getekend werd, heeft de spanning doen toenemen.

De acties van Westerling worden zonder enige reserve door de Nederlandse regering veroordeeld.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.