28 juli 1950

28 juli 1950

image264

Terugkeer:

 

Met groot militair vertoon zijn gisteravond de luitenant- generaal D.C. Buurman van Vreeden, oud- legercommandant in Indonesië, en de voormalig chef van de staf van het KNIL,
generaal-majoor D.H. van Langen, op Schiphol bij hun aankomst in Nederland verwelkomd.
Zij hadden de vaandels van het voormalige KNIL bij zich.
Toen de Constellation ‘Holland’ om precies kwart voor twaalf op het platform stopte, stond daar een groot gezelschap de generaals op te wachten. Wij zagen de ministers Schokking, Van Maarseveen en Götzen, de staatssecretaris van Oorlog mr. W.H. Fockema Andreae, de staatsecretaris van Marine schout bij nacht H.C.W. Moorman, de chef van de generale staf generaal mr. H.J. Kruis, de chef van de luchtmachtstaf lt-generaal C. Giebel, de commandant zeemacht Nederland vice-admiraal J.J.L. Willinge, de Hoge Commissaris van Indonesië mr. Moh. Roem en talrijke andere hoge militairen.
Het muziekcorps van het regiment Stoottroepen en de tamboers van de Mariniers speelden de eerste stophe van het ‘Wien Neerlands bloed’ toen minister Schokking naar voren kwam om generaal Buurman van Vreeden welkom te heten in het vaderland. Nadat de generaal ook de andere autoriteiten de hand had gedrukt en zijn moeder had omhelsd, inspecteerde hij de erewacht, groot één bataljon en bestaande uit een compagnie mariniers, een compagnie luchtstrijdkrachten en een compagnie bewakingstroepen. Na de inspectie klonk plechtig het Wilhelmus een daarna begaf het gezelschap zich naar binnen. Generaal Buurman van Vreeden was zeer vermoeid en niet in staat de talrijke journalisten te ontvangen.
Wel verklaarde hij, dat het grote vertoon van de aanwezige autoriteiten en militairen door hem beschouwd werd als een laatste eerbetoon aan het KNIL gebracht.
Naar wij vernemen zijn de vier KNIL vlaggen, die de generaals Buurman van Vreeden en Van Langen hebben meegebracht in twee enorme dozen per auto naar het ministerie van Oorlog vervoerd. De vaandels zullen niet, zoals aanvankelijk in het voornemen lag, in het legermuseum te Leiden worden geplaatst, doch aan enkele troepen-onderdelen van de Kon. Landmacht worden toegekend. Uit de kern van het KNIL zal een nieuw regiment worden gevormd, dat een keurkorps van de Kon. Landmacht zal worden en een der vaandels toegewezen zal krijgen. Het regiment zal de naam ‘Van Heutsz’ dragen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.