28 september 1950

28 september 1950

image315

De heer J. Thiessen jr. sprak over ‘Westerling en zijn nieuwe programma’.
Voor de pauze deed spr., die als ‘verrassende getuige’ naar Singapore ging, onthullingen omtrent de ontsnapping naar Singapore en het proces aldaar, waarna hij vertelde over de sensationele reis naar Brussel, waarvoor hij de vergunning al in zijn zak had, toen hij uit Nederland naar Singapore vertrok.
Spr. deelde mede, dat Westerling één van de eersten is geweest, die gezegd heeft: ’Wij stellen ons onveranderd op de basis van de Ronde Tafel Conferentie en het Unie-statuut.
Als datgene wordt uitgevoerd, wat in Den Haag is ondertekend, kan er nog iets goeds uit groeien’.
Spr. deelde mede, dat hij in een besloten vergadering op 9 October het rapport over Zuid-Celebes zal behandelen,image313 dat minder prettige dingen voor bepaalde regeringspersonen bevat en waarin, volgens spr., geen enkel bezwarend feit t.a.v. Westerling voorkomt.
Volgens Westerling is nodig een internationaal veiligheidsleger van vrijwilligers zonder onderscheid naar ras en religie, een leger, dat geen politiek karakter zal dragen en dat- wanneer een bepaalde politiek zou moeten worden gesteund- aan de zijde van het recht moet staan. Het operatieterrein van dit leger dient te liggen in het Verre Oosten. De vergadering had een ordelijk verloop.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.