29 maart 1950

29 maart 1950

Een zeer grote groep personen, gewapend met slagwapens en bamboe roentjings, heeft Zondagochtend een aanval gedaan op het emplacement de  suikerfabriek ‘Goenoeng Sari’ tussen Loemadjang en Djember, in Oost-Java.
De groep had het speciaal gemunt op de ondernemingswachters die zich, aangezien ze onbewapend waren, terstond moest overgeven.
De aanvallers drongen vervolgens de fabriek en huizen der employé’s binnen, doch rampokten niet.
Zij bepaalden er zich toe de aanwezige wapens mee te nemen. Een der employé’s, die onmiddellijk hulp vroeg aan de op de onderneming aanwezige bezetting der TNI, kreeg ten antwoord, dat er geen orders waren ontvangen om op te treden. Later kwam er een vertegenwoordiger van het militaire onderdistrict, die de aanvallers toesprak en hen gelastte de ondernemingswachters en de wapenen aan de TNI uit te leveren, hetgeimage180en geschiedde.
Ook de suikeronderneming ‘Sembero’, gelegen in de buurt van Goenoeng Sari, kreeg bezoek van een groep aanvallers, die de commandant van de ondernemingswacht opeisten.
Voorts zijn Maandagochtend op de rubber -en koffieonderneming ‘Tegalsari’ in het Tangoelse , de administrateur en een employé door het werkvolk mishandeld. Vermoed wordt, dat het werkvolk was opgehitst door enkele ongure elementen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.