3 december 1949

3 december 1949

De soevereiniteitsoverdracht wordt aangekondigd. De T.N.I. zal met 4000 man de orde handhaven terwijl de Nederlandse troepen in hun kazernes zullen blijven.
De T.N.I.-troepen zullen op 15 december Batavia binnentrekken. De uitgestrekte residentie Banjoemas op
Midden-Java zal tussen 12 en 17 December door de Nederlandse troepen worden ontruimd.

De Nederlandimage105se resident van Soerakarta (Solo) heeft het burgerlijk bestuur aan een Indonesische resident overgedragen, wat in de komende weken in alle residenties op Java zal gebeuren.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.