november 1950

november 1950

image398Klokke acht uur opende Vrijdagavond de voorzitter van het Niwin-Comité, de heer Schulting deze laatste leden-en tevens opheffingsvergadering, welke wegens ziekte van de voorzitter enige maanden was uitgesteld. Onmiddellijk gaf de voorzitter het woord aan de penningmeester, de heer Lamberts, die tot zijn vreugde constateerde, dat de kas niet alleen verliesloos sloot, doch zelfs een batig saldo vertoonde van f 43.93.
In totaal beurde het Comité f 6999.05.
Spr. gaf een opsomming van de verschillende uitgaven.
Nadat de kascommissie de gegevens prompt in orde had bevonden, werd de penningmeester dank gebracht voor zijn accuraat beleid. Voorgesteld werd het batig saldo te storten in de kas van de zustervereniging ‘Karel Doorman’, doch slechts na aftrek van eventuele nog te maken kosten. Ook de verscheidene kleine bezittingen van het comité, zullen hetzij te gelde gemaakt, hetzij in natura aan de vereniging ‘Karel Doorman’ worden overgedragen.
De heer Van Heerde, bestuurslid van de vereniging ‘Karel Doorman’ dankte voor deze welkome giften.image397
De voorzitter memoreerde de oprichting van het comité, thans drie en een half jaar geleden. Aan de hand van cijfers blijkt dat de Kampenaren en de IJsselmuidense bevolking met een gemiddelde bijdrage van fl 1.05 per hoofd verre uitsteken boven de verdere Nederlandse bevolking, welke per hoofd gemiddeld fl 0.65 bijdroeg.
Er werden een groot aantal nuttige artikelen aangeschaft,
o.a. 32 cantinewagens, 73328 gramofoons, 31 radio- distributies voor hospitalen, voorts radio- toestellen, enz., enz.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.