3 november 1950

3 november 1950

De Indonesische regering heeft een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat zij van kolonel Kawilarang de mededeling heeft ontvangen, dat de rood-witte vlag in de stad Ambon is gehesen om kwart over 12 Javatijd op 3 November. ‘De regering hoopt, dat het Ambon-probleem hiermede ten einde is en dat de betreurenswaardige incidenten gesloten zijn’,
Zij prijst het leger, de vloot en de luchtmacht, en de civiele diensten en de bevolking ‘die bij de oplossing van dit probleem hebben medegewerkt; dat zich heeft ontwikkeld ‘tengevolge van de activiteiten van elementen, die de werkelijke principes en doelstellingen van de Staat Indonesië verkeerd hebben uitgelegd’.
De vertegenwimage403oordiger van de Republiek Zuid-Molukken heeft zich telegrafisch tot het internationale Rode Kruis te Geneve en het Australische Rode Kruis te Canberra gewend met het volgende verzoek: ‘Indien het bericht van Djakarta, als zou de stad Ambon veroverd zijn, juist is, zijn er thans geen politieke beletselen meer om dit arme volk, uitgehongerd door zes maanden blokkade, ziek en ellendig door ontbering in verband met oorlog en natuurramp, te helpen. Verzoeke dringend met de grootst mogelijke spoed en van de dichtstbijzijnde plaatsen uit waarnemers te zenden, opdat mede een bloedbad uit wraak en verdere ellende worde voorkomen’.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.