4 augustus 1950

4 augustus 1950

Westerling wil naar Nederland.
Westerling die, terwijl voor het Opperste Gerechtshof te Singapore het ingewikkelde juridische debat vijf uur lang voortgang had, in de beklaagdenbank had zitten soezen, leefde op en grinnikte toen de uitspraak- geen uitlevering aan de RIS- was gevallen. Terwijl het hof zich terugtrok boog hij zich voorover naar zijn raadsman en vroeg: Wat wil dit nu allemaal zeggen, is het zo goed als het lijkt? Zijn advocaat, de heer Massey antwoordde glimlachend: we hebben de zaak gewonnen, ik hoop u morgen uit de gevangenis te hebben. Westerling stond op, strekte zijn brede schouders en zeide twijfelend: ze zouden er wel eens tegen in beroep kunnen gaan.
Hij voegde er aan toe: als ik vrij kom zullen we het feit met mijn vrienden vieren. Ik ben u zeer dankbaar. Op een vraag wat hij na zijn eventuele vrijlating zal doen, antwoordde Westerling: ‘Ik denk, dat ik dan zo spoedig mogelijk naar Nederland zal gaan’. Gisteren verbleef Westerling nog in de Changi gevangenis, volgens de noodregelingen van het gouvernement van Singapore. Zijn raadsman zou een verzoek indienen voor zijn invrijheidstelling.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.