4 mei 1948

4 mei 1948

‘Karel Doorman’ houdt een grote bijeenkomst in het City theater.
Er is sprake van een hele slecht opkomst. Komt dit doordat de jongens op thuisreis zijn?
De vereniging telt duizenden leden en het is teleurstellend dat er zo weinig belangstellenden zijn. Majoor J. Lindt commandant bataljon O.V.W.-ers houdt een inleiding. Hij vindt de voedselsituatie nogal een probleem: ‘Het is opvallend hoe slecht de jongens aan rijsttafel kunnen gewennen.
Wel willen ze rijst, maar de bijproducten zijn niet gewild.
Soldaten kopen dan op de pasar om hun honger te stillen, maar met dit kopen gaat een gedeelte van de controle verloren. Lintworm is een op de voorgrond tredende ziekte. Ook de temperatuur speelt een voorname rol. Oververmoeidheid treedt dikwijls op.
Veel post uit het moederland heeft een gunstige uitwerking.
Verder staat het nu vast dat de jongens met de Johan van Oldebarnevelt zullen repatriëren. Ter begroeting van de jongens zal naar IJmuiden een autobustocht worden georganiseerd, waarvoor veel leden zich al hebben opgegeven. De kosten bedragen fl 5,- in twee termijnen te voldoen’.

[su_button url=”https://www.gerritdemunnik.nl/?page_id=1759″ background=”#7dc47e” center=”yes” icon=”icon: arrow-left”]Terug naar tijdslijn[/su_button]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.