4 mei 1950

4 mei 1950

Het Indonesische korvet Hang Toeah, dat met de missie onder leiding van dr. Leimena naar Ambon reisde, heeft een uur op de rede gelegen. Men weigerde voor besprekingen naar het schip te komen; tevens weigerde men het gezelschap van dr. Leimena te ontvangen. Het korvet maakt thans image206een tocht langs verschillende eilanden rond Ambon. Een woordvoerder van het Indon. Ministerie van Defensie zeide, dat de situatie op Ambon geheel in handen is van de KNIL-troepen en in het bijzonder van het Korps Speciale Troepen, die na de gebeurtenissen te Bandoeng op Ambon republikeinen hebben opgepakt en hen mishandeld hebben.
De separatisten, die weigerden de federale missie op Ambon te ontvangen, wilden alleen in tegenwoordigheid van de commissie der Verenigde Naties voor Indonesië over hun toekomst spreken, zo werd hieraan toegevoegd. Van de zijde van de Republiek der Zuid-Molukken werd medegedeeld, dat men eveneens voornemens is een eigen vertegenwoordiger bij de UNO aan te wijzen. Wel is er een verzoek gericht aan minister-president dr. Drees Ambon te beschermen. De voorzitter en vicevoorzitter van de ‘Organisatie van Personen uit de Zuid- Molukken’ hebben hem schriftelijk om bescherming gevraagd tegen ‘gewapend geweld, uithongering en andere dwangmiddelen, waarmee de RIS verdere schendingen van de RTC- accoorden zouden kunnen doorvoeren’.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.