5 augustus 1947

5 augustus 1947

Er verschijnt een artikel, waarin vermeld wordt dat de minister van Oorlog bezig is een regeling voor de dienstplichtigen te ontwerpen. Er is sprake van een onbillijke situatie. Tot dan toe krijgen alleen de Oorlogsvrijwilligers een uitkering. Het is een bonus die berekend wordt naar het aantal maanden dat iemand in werkelijke dienst is geweest en is maximaal fl. 200,- Nu ontvangt ook een oorlogsvrijwilliger, die een jaar in dienst is geweest bij het naar huis gaan een uitkering in geld en mag hij bovendien een aantal verschillende artikelen, die hij bij indiensttreding kreeg, houden. Een dienstplichtig sergeant die verplicht is opgeroepen en 2 jaar onafgebroken in werkelijke dienst is geweest krijgt geen cent en moet bovendien naar huis zonder artikelen hem indertijd door vadertje Staat verstrekt: deze moet hij weer inleveren, ook ondergoed, ja zelfs zijn….. tandenborstel en scheerkwast. Het is een nogal lachwekkende vertoning en men kan zich moeilijk voorstellen, dat het Rijk een nieuwe bestemming weet voor die stompjes tandenborstel of scheerkwast, die zo lang het uiterlijk schoon van onze vrienden in battle-dress hebben verhoogd.
Gelukkig blijkt dat thans de minister voornemens is een einde te maken aan de scheve verhouding tussen oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.