5 januari 1950

5 januari 1950

Voor 1950 is ’t ‘Nieuws voor Kampen’, dat dagelijks uit komt, de bron van informatie.
Het ‘Kamper Nieuwsblad’ verscheen drie keer per week.

Het is niet van de ene op de andere dag rustig in Indonesië.
Op Wimage124est-Java begint de Daroel Islam een heftige actie, volgens het ‘Nieuws voor Kampen’:
‘Volgens mededelingen uit welingelichte kringen ontketende deze organisatie in de nacht van 30 December een hevige aanval op Garoet en wist zij zich gedurende verscheidene uren in de stad te handhaven. Daar de sterkte van de TNI niet voldoende was, werd de hulp ingeroepen van de in dit gebied voor hun vertrek naar Nederland samengetrokken Nederlandse troepen.
Deze hulp werd verleend en dank zij deze tussenkomst werd de stad gezuiverd, doch in de omgeving is de situatie nog steeds zeer gespannen. Tijdens de aanval der Daroel Islam werden in de buitenwijken van Garoet ongeveer 300 woningen in brand gestoken en sedert de aanval liggen de posten der TNI voortdurend onder het vuur der extremisten.

G.d.M.: Daroel Islamimage127
Streng islamitische Indonesisch verzetsleger.

Het streed tegen het Nederlandse èn Indonesische leger op Java. De naam komt van het Arabische Dar al-Islam en betekent Islamitische Staat of Huis.

‘In een kampong aan de Zuidelijke stadsgrens van Bandoeng is een voormalig soldaat van het KNIL vermoord gevonden in een put bij een verlaten woning. image129Het slachtoffer was na drie jaar dienst, sedert twee weken woonachtig in de kampong Tjidjerah. Het lijk droeg sporen van worging’.
Omtrent de identiteit van de moordenaars en de beweegredenen tot de moord tast de politie in het duister’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.