6 december 1950

6 december 1950

Inflatie: 

 

Een lijst van meer dan tweehonderd artikelen vertelt het krantenlezend publiek in Indonesië hoe veel er weer te koop is. De prijsaanduiding ontbreekt er (wijselijk) meestal bij, maar de kosten lopen: van zuigflessen à 1.25 roepiah tot mondharmonica’s van r. image441 7.50, van ritssluitingen à 1.50 roepiah tot een lipstick van r. 10.50. Dit laatste artikel is inderdaad niet zo bijster goedkoop, maar de kwaliteit is er ook naar: ‘Max Factor’!
Het publiek wordt per auto of betjak naar de winkelbuurten gelokt om te ervaren dat er weinig te koop is voor een gemiddelde beurs en dat, in weerwil van de kwartpagina advertentie, waarin wordt verteld dat een beroemde vulpen in het land is, dit heuglijk feit door de prijs van 65 roepiah niet tot die grote blijdschap van de koper leidt als de verkoper blijkbaar van hem meende te mogen eisen.
Want opgeruimd deelt de advertentie u mede: ‘Overtuigt u van het doorzichtige plastic pli glass’, waarmee klaarblijkelijk gezegd wil zijn dat ziel en zaligheid van het publiek afhangen van het al dan niet doorzichtige glas van de inkthouder in die vulpen.
Maar kom, met de feestdagen voor de boeg dient het kopend publiek met iets van de opgetogenheid van de verkopers eigen te worden en nonchalant de 30 procentige prijsstijging van de rijst, die zich behaaglijk nestelde op een niveau van anderhalve roepiah, wegwuivend begeven huisvaders en huismoeders zich toko in, toko uit. Bij luxe- artikelen zinkt echter toch al spoedig het thuis betaalde tientje voor zeevis van nog geen kilo, in het niet, evenals de rijksdaalder voor het litertje koeienmelk voor de baby en de twee ongelukkige roepiahs voor een kilo aardappelen.image438
Een afschuwelijke lelijke sisalmat maakt u 150 roepiah lichter.
Dat is zo om en nabij het bedrag voor de afdoening van de rekening van de tandarts voor de halfjaarlijkse normale behandeling.
Daarvoor krijgt u uiteraard nog geen kunstgebit, want dat kost 400 roepiah! Een merkhorloge eist meer dan duizend roepiah.
Gelukkig zijn er ook goedkope horloges, voorzien van een vijftal kleurrijke (merendeels overbodige) wijzers en een kalender,
die rond 450 roepiah kosten en voor dat bedrag wel enige tijd zullen willen lopen. Met de kalender en al.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.