6 februari 1950

6 februari 1950

Via ‘Agence France Presse’ vernemen wij dat een begin is gemaakt met het in dienst nemen van officieren in het vrijwilligerscorps van een zekere Boeng Tomo tot het bestrijden van de strijdkrachten van Westerling. Deze officieren mogen gedurende de bezetting niet hebben samengewerkt met de Nederlanders en moeten minstens een jaar militaire ervaring hebben en hun opleiding aan een middelbare school beëindigd hebben.

G.d.M.:
Boeng Tomo, ook wel Sutomo, spoorde duizenden Indonesiërs aan om in om actie te komen. ‘Hij had een kenmerkende, emotionele manier van spreken. Het leek of zijn ogen brandden’, zei iemand die zijn toespraken bijwoonde. ‘Hij had een doordringende, ietwat nasale stem en wist de mensen daarmee op te zwepen’. Tijdens de Bersiap, moedigde Sutomo wreedheden aan tegen Indonesiërs van gemengd Europees-Aziatische afstamming en hield hij persoonlijk toezicht op de standrechtelijke executies van honderden burgers. Een ooggetuige vertelt als volgt over de gebeurtenissen van 22 oktober 1945: ‘Voor elke uitvoering vroeg Sutomo spottend aan de menigte wat er moest gebeuren met deze” Musuh (vijand) van het volk’. De menigte schreeuwde ‘Bunuh!’ (Doden!) Waarna de beul het slachtoffer onthoofde met één slag van zijn zwaard. Het slachtoffer werd vervolgens overgelaten aan de bloeddorst van jongens van 10, 11 en 12 jaar oud.image150

De fotograaf

Donderdagavond is op het vliegveld Schiphol, verdacht van deviezensmokkel, gearresteerd de fotograaf Thiessen. Th. bleek bij zijn arrestatie op het moment, dat hij in het vliegtuig naar Djakarta wilde stappen in het bezit te zijn van een vrij aanzienlijk bedrag aan vreemde valuta.
Hij is op het ogenblik opgesloten in het hoofdbureau van politie te Amsterdam en zal te zijner tijd voor de officier van justitie worden geleid.
De heer Thiessen is in Indonesië geboren en in het bezit van een Nederlands paspoort. Volgens het Vrije Volk werd Th. er van verdacht contacten in Nederland te leggen ten behoeve van ex-kapitein Westerling op Java. De gearresteerde is jarenlang fotograaf in Djakarta geweest.
Toen hij naar Nederland was teruggekeerd, sloot hij zich aan bij de groep Feuilleteau de Bruyn, die zich, zoals bekend fel verzette tegen de Nederlands-Indonesische Unie. Th. trad voor deze groep o.a. als propagandist op protestvergaderingen op.
Th. trok vooral ook de aandacht door het maken van vele foto’s van slachtoffers, die als gevolg van Indonesische terreur zouden zijn omgekomen. Met deze gruwelfoto’s heeft hij later in Nederland onder auspiciën van ‘Rijkseenheid’ tentoonstellingen georganiseerd.
Daar hield hij dan lezingen, waarin hij de regering en haar Indonesië politiek fel aanviel.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.